This Theme Supports a Custom FrontPage

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,– per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomenLees meer overWat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?[…]