This Theme Supports a Custom FrontPage

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,– per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomenLees meer overWat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?[…]

Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van? Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeldLees meer overHoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?[…]