Cursus Vitaal Leiderschap voorkomt emotionele en financiële schade

24 september 2020

Voorkom burn-out met cursus vitaal leiderschap.

Bedrijfstakken dreigen stil te vallen doordat werknemers straks met burn-outklachten thuis komen te zitten. Theo Immers voorzitter van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) waarschuwt dat voor ruim vier miljoen werkende Nederlanders uitval dreigt.

Thuiswerksituatie en baanonzekerheid

Twee belangrijke oorzaken liggen ten grondslag aan het ontstaan van de huidige stresscrisis onder werkenden: de toenemende thuiswerksituaties en de baanonzekerheid veroorzaakt door corona.

Immers baseert zijn onheilstijding op een testonderzoek onder 427 werkenden. Volgens het NCPSB heeft de testmethode een belangrijke voorspellende waarde. Het onderzoek registreert namelijk niet alleen de waarneembare symptomen van een burn-out. Ook de indicatoren die wijzen op een aankomende burn-out werden gemeten en zijn in de onderzoeksresultaten meegenomen.

Paar uur persoonlijke coaching

Het NCPSB adviseert werkgevers om preventief actie te ondernemen. Door werknemers bewust te maken van de omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gedragingen die leiden tot stress, kun je een burn-out afwenden. Daar zijn meestal niet meer dan enkele uren persoonlijke coaching voor nodig. Wacht je daar te lang mee, dan ben je een werknemer minstens een jaar kwijt, waarschuwt het centrum.

Rol voor leidinggevenden

Volgens Hans Swartjes, coach bij WERKENDEMENSEN en gespecialiseerd in burn-outklachten is er meer aan de hand. 'Burn-out(preventie) richt zich volgens hem te veel op de medewerkers. Daarop richt zich dan ook het van coaching- en trainingsaanbod. Terwijl onderzoek uitwijst dat bij preventie een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden. Het vergt tijd en inlevingsvermogen om aan de weet te komen wat er leeft bij het personeel. Dat proces verloopt moeizaam als een leidinggevende zelf ook onder druk staat, iets wat ik in elke branche tegenkom.'

Preventieplan en leidinggevenden trainen

Bedrijven kunnen deze ontwikkeling een halt toe roepen door zich te focussen op een totaalaanpak om burn-out te voorkomen. Hans: 'Bevlogenheid hoort mijns inziens als beleidsonderdeel op de agenda. Het maken van een preventieplan en het trainen van leidinggevenden om medewerkers hierin te begeleiden zou het startpunt moeten zijn.'

Vanuit zijn jarenlange ervaring als leidinggevende en het begeleiden van werknemers in coachingstrajecten ziet hij veelal dezelfde patronen ontstaan waardoor het misgaat binnen organisaties. Hans: 'Onjuiste communicatie of het totale gebrek daaraan zorgt voor (rol) onduidelijkheid en gemis aan sociale steun.'  

Cursus Vitaal Leiderschap

De cursus Vitaal Leiderschap van WERKENDEMENSEN brengt hierin verandering. Deze online cursus voor leidinggevenden levert een significante bijdrage aan bevlogenheid.

Aan de hand van een theoretisch kader en praktische opdrachten leer je hoe je een burn-out strategie opzet en permanent werkt aan bevlogenheid. In een veilige omgeving onder leiding van coaches met een managementachtergrond werk je aan een strategie voor de afdeling.

Leren van elkaars ervaringen

De cursus kan via verschillende applicaties zoals Teams, Zoom, en Skype worden gevolgd. De online bijeenkomsten dragen bij tot efficiënt en flexibel werken omdat cursisten geen tijd kwijt zijn aan heen en weer reizen. 

Naast het online gedeelte vinden er binnen de cursus Vitaal Leiderschap enkel live bijeenkomsten plaats, waaronder de kick-off. Daar wordt de basis gelegd voor veiligheid en vertrouwen. Tijdens een intake worden de deelnemersgroep samengesteld en de planning afgestemd.

Wat levert de cursus je op?

Hans: 'Vitaal Leiderschap voorkomt grote financiële en emotionele schade bij zowel medewerker als organisatie. Je werkt duurzaam aan bevlogenheid en grip op dreigend verzuim met een burn-out gerelateerde oorzaak. Daarbij komt dat het leren met en van elkaar enorm stimuleert.'

Maak een afspraak met Hans

Lees ook:
Wie is coach en intervisie begeleider Hans Swartjes?

productie The Content Room

 

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram