Dit kost een dag verzuim

5 maart 2020

Kosten verzuim per dag: € 300

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers kunnen deze oplopen naar € 850 per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden opgeteld, komt het werkelijke bedrag 2,5 keer hoger uit, volgens een schatting van ArboNed.

Stijgende trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal  de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2019 maar liefst 8 keer hoger dan in 2014.

Psychisch verzuim betekent een enorme kostenpost.

In 2016 zat een medewerker uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak gemiddeld 242 dagen thuis.
Voor een medewerker in het MKB betekent dit een al snel een kostenpost van ruim € 72.000. Voor een hoogopgeleide specialist loopt dit op naar meer dan € 200.000.

Vitality Mind Challenge® voorkomt psychisch verzuim

Meer dan ooit  is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze tool kan 75 procent van psychisch verzuim worden voorkomen.

Hoe werkt het?

 • Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® in.
 • De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%).
 • Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van WERKENDEMENSEN.
 • Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in 34% van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig).
 • Gemiddeld aantal coachsessies bedraagt 4,3 uur.

Waarom?

 • Unieke voorspellende waarde t.a.v. stressgerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak voordat medewerker er zichzelf van bewust is.
 • Preventie: 75% van stressgerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen.
 • Gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden.
 • Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten.
 • Organisaties zijn in staat om iets aan preventie te doen.
 • Veiligheid van de medewerkers is gegarandeerd door gelicenseerde coaches.

Kosten VMC® inclusief coaching


Voorkomen is beter én veel goedkoper dan genezen.

Uitgaande van bovenstaande voorbeeld zijn de kosten per medewerker in het MKB gemiddeld ruim € 72.000,- per jaar in het geval van 242 dagen stressgerelateerd psychisch verzuim. Dat is € 300 per dag.

Stel de organisatie telt 15 medewerkers van wie je wilt dat ze niet met stressgerelateerd psychische klachten thuis komen te zitten. De gemiddelde kosten van VMC® bedragen € 5.100 op jaarbasis, voor alle 15 medewerkers. Dat is 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn rekening neemt. De kosten zijn inclusief een VMC® test voor alle medewerkers en coaching waar nodig.

Overtuigd of behoefte aan gedetailleerde informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan voor je klaar.

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram