WERKENDEMENSEN tilt toolbox en toolboxmeeting naar een hoger plan

18 mei 2020

Een toolbox en toolboxmeeting zijn doeltreffend middelen om medewerkers te informeren over hun werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Als werkgever ben je daartoe verplicht volgens de Arbowet. Werknemers worden zich met een toolbox bewust van de risico's die ze tijdens hun werkzaamheden lopen, met als gevolg dat de veiligheid in de organisatie toeneemt. 

Een toolbox kan bestaan uit instructies voor een medewerker over hoe om te gaan met het materiaal of informatie over het borgen van zijn veiligheid en die van de collega's. Toolboxen kunnen in elke branche worden toegepast. We leggen je uit wat een toolbox is en wat het nut is van het organiseren van een toolboxmeeting.

WERKENDENMENSEN brengt toolbox naar hoger plan

Een toolbox bestaat vaak uit niet meer dan een A4-tje of pdf-bestand op een website. WERKENDEMENSEN tilt de toolbox naar een hoger plan. René Koppelaar: 'In onze online toolboxen stellen we vragen aan medewerkers om te checken of de instructies zijn begrepen. De praktijk wijst uit dat medewerkers het A4-tje of de pdf even snel doornemen om het vervolgens in de prullenbak te kiepen. Of de materie daadwerkelijk bij de medewerker is geland, wordt niet gecontroleerd.'

Veel bedrijven kunnen niet aantonen dat medewerkers de toolbox hebben gelezen.

Hierop kan gecontroleerd worden door inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Het kunnen overleggen van documentatie waarin staat dat de werknemer de toolbox heeft doorgenomen en begrepen helpt bij de controle.

De online toolbox van WERKENDEMENSEN is interactief

WERKENDEMENSEN ontwerpt toolboxen waaraan trainingen kunnen worden gekoppeld die medewerkers leren om te gaan met materiaal en situaties. Wij testen medewerkers vervolgens op de nieuw vergaarde kennis en vaardigheden. 

René: 'Een toolbox richt zich op wat de medewerker gaat doen. Veel mensen gebruiken in deze tijd van corona een mondkapje. Je kunt een toolbox ontwerpen voor het omgaan met mondkapjes en tegelijkertijd gebruikers leren om er zorgvuldig mee om te gaan zodat besmetting via het kapje wordt voorkomen.'

Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.

Organiseer een doeltreffende online toolboxmeeting

WERKENMENSEN stelt niet alleen toolboxen samen, we organiseren ook doeltreffende online toolboxmeetings. Dit kan een overleg zijn waarin leidinggevenden en medewerkers van gedachten wisselen over veiligheidsthema's, bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen. Veilig werken begint met weten hoe er veilig gewerkt moet worden in een bepaalde situatie. En als werkgever ben je wettelijk verplicht om medewerkers instructies te geven om risicovolle werkzaamheden veilig te laten uitvoeren.

Het belang van een toolboxmeeting

Bij een toolboxmeeting is het van belang dat de leidinggevende de inhoud van de instructies effectief overbrengt op medewerkers. Dit doe je door:

  • veiligheid serieus te nemen
  • je betrokken op te stellen
  • zelf de instructies na te leven
  • je open te stellen voor vragen
  • te zorgen dat iedereen de instructies krijgt 
  • te checken dat de instructies zijn begrepen
  • aandacht te besteden aan risicogroepen (inhuurkrachten, minderjarigen en anderstaligen).

Draagvlak creëren met de een online meeting

Een online toolboxmeeting is alleen van waarde als er draagvlak voor ontstaat. Om het belang van veiligheid te benadrukken is het essentieel dat het management meedoet aan het overleg. Het toont betrokkenheid met veilig werken, stimuleert veiligheidsgedrag en vergroot het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Toezicht houden op de instructies is noodzakelijk en naleving essentieel. Dit is tevens een verplichting vanuit de Arbo. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van je medewerkers. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als het hieraan schort, met alle negatieve gevolgen van dien zoals hoge boetes, imagoschade, verloren tijd en energie.

Online toolboxmeeting organiseren? WERKENDENMENSEN regelt het

Wil je een online meeting organiseren? Of het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verhogen? WERKENDEMENSEN biedt een uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van ISO 45001 implementatie, ongevallenpreventie en risico-inventarisaties en -evaluatie via training, coaching en consultancy. 

productie The Content Room

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram