Tools om arbeidsongevallen en hoge kosten te voorkomen

1 april 2020

Jaarlijks vinden naar schatting 260.000 arbeidsongevallen plaats. Van al deze ongevallen zijn er circa 2300 ernstig waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Arbeidsongevallen enorme kostenpost

Uit gegevens kunnen we het volgende beeld schetsen. In 2013 waren de totale kosten € 270 miljoen. Daarvan werd € 69 miljoen besteed aan medische kosten en ruim € 200 miljoen aan verzuimkosten. Voor de periode van 2007-2011 worden de volgende cijfers genoemd: medische kosten € 120 miljoen en verzuimkosten € 790 miljoen. Al en met al behoorlijk bedragen.

Kosten die je als werkgever moet dragen. Tel daarbij op wat een ongeval doet met de productiviteit en sfeer op de werkvloer.

De cijfers geven aan hoe belangrijk het is om ongevallen te voorkomen.

Welke tools helpen daarbij?

Basis voor iedere werkgever vormt de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, die een verplichting is vanuit de Arbowet wanneer je personeel in dienst hebt waarover je gezag voert. Zie diagram.

Tools om arbeidsongevallen en hoge kosten te voorkomen 1

Ongevallen en bijna-ongevallen

Mocht er alsnog iets fout gaan dan is dat natuurlijk een goed moment om van te leren. In het geval van een ongeval ben je zelfs verplicht om hier onderzoek naar te doen en verbeteracties uit te zetten. Door te leren van bijna-ongevallen en die mogelijkheid aan te pakken om de (werk)omgeving veiliger te maken kan je erger voorkomen. WERKENDEMENSEM vindt samen met management  en medewerkers de juiste structuur voor  veiligheidverbeterprocessen.

Trainingen, toolboxen en voorschriften

Om onveilige situaties te voorkomen dienen deze situaties allereerst herkend te worden. Training en toolboxen maken je medewerkers bewust van de mogelijke gevaren binnen het bedrijf en de risico’s die hiermee samenhangen. Een op maat gemaakt pakket helpt hierbij. Basis vormt de eerder genoemde RI&E, waarin alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart zijn gebracht. Aan de hand van die risico’s helpt WERKENDEMENSEN met het opstellen van de juiste (werk)voorschriften, zodanig dat er altijd documentatie over veilige werkmethoden aanwezig is voor management en medewerkers .

Veiligheidscultuur

Aan de meeste arbeidsongevallen gaat onveilig gedrag vooraf. Cultuur is de som van alle gedragingen binnen het bedrijf, dit geldt dus zeker ook voor de veiligheidscultuur. We hebben een workshop ontwikkeld waarmee de veiligheidscultuur binnen het bedrijf wordt verbeterd. Het is een hands-on workshop waarbij direct afspraken worden vastgelegd, maar die ook  structuur biedt om mee verder te werken aan de  (veiligheids)cultuur.

Het is een cliché: voorkomen is beter dan genezen, maar de feiten aan het begin van dit artikel liegen er niet om. Samen met management en medewerkers creëert WERKENDEMENSEN de juiste tools om risico’s te verminderen en de kans te verkleinen op onvoorziene kosten ten gevolge van verzuim door ongevallen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek om gezamenlijk te kijken naar hoe we de organisatie naar een hoger (veiligheids)plan kunnen tillen.

Wouter Koppelaar
Veiligheidskundige WERKENDEMENSEN

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram