Omgaan met depressie: 10 tips

25 maart 2020

Als een collega of jijzelf een depressie ervaart is dat niet alleen van invloed op de eigen persoon. Ook voor de omgeving kan het lastig zijn om met depressie om kan gaan. Depressie kan het gevolg zijn van een burn-out.  Wat kun je doen voor iemand met een depressie - en wat doe je niet. Tien tips.

1. Oordeel niet, maar luister

Laat depressieve collega aan het woord en vraag naar zijn of haar gedachten en gevoelens. Iemand die depressief is, schaamt zich vaak voor zijn gedachten. Veroordeel die niet. Negatieve gedachten over zichzelf, anderen en het leven horen erbij. Vertel de betrokkene dat het zijn gedachten zijn en niet zijn persoon. Gedachten kunnen worden omgebogen.

2. Wees terughoudend met het geven van adviezen

Adviezen kunnen worden opgevat als verwijt. Een depressief persoon is niet dom en weet dat hij bijvoorbeeld moet gaan sporten, maar hij kan dat vaak simpelweg niet. Het is beter te vragen hoe je kunt helpen.

3. Geef aandacht

Blijf de depressieve collega uitnodigen voor feestjes en andere activiteiten ook al weet je dat hij er geen zin in heeft. Dring niet te hard aan en verplicht niet. Verwacht geen respons en interactie. Een keer per week een sms’je met ‘hoe gaat het?’ doet al goed.

4. Verwacht geen interesse

Een depressieve collega is nergens in geïnteresseerd en meet zich vaak een onverschillige houding aan. Het hoort bij de depressie, veroordeel het niet. Hij vindt het zelf ook erg genoeg.

5. Iemand is ziek en niet zichzelf

Depressie is een ziekte en zieke mensen zijn niet zichzelf. Zeg dat hij door zijn depressie alles door een zwarte bril ziet. Probeer hem niet te overtuigen dat de wereld anders is dan hij ervaart. Luister gewoon.

6. Geef je grenzen aan

Het kan voor jezelf vermoeiend en ingrijpend zijn om met een depressieve collega om te gaan. Hij heeft weinig ruimte voor aandacht voor een ander en hij kan je uitputten. Neem tijd voor jezelf, zoek zonodig professionele hulp. Word geen hulpverlener.

7. Onderneem samen

In een depressie wil je het liefst alleen zijn. Blijf stimuleren en uitnodigen om samen activiteiten te ondernemen. Stel je hierin niet dwingend op.

8. Zoek professionele hulp

Wijs op professionele hulp. Vertel dat er therapieën en medicijnen zijn die kunnen ondersteunen. Wees hierin ook niet dwingend. Het moet uiteindelijk uit de depressieve collega zelf komen.

9. Vraag waarmee je kunt helpen

Een depressieve collega heeft vaak moeite met dagelijkse bezigheden: administratie,  boodschappen en huishouden.  Competenties en interesses nemen af. Maak geen verwijten maar biedt hulp aan met gepaste terughoudendheid.

10. Praten over zelfmoord

Regelmatig hebben depressieve personen zelfmoordgedachtes. Vraag hiernaar en veroordeel ook deze gedachten niet. Reken erop dat hij zich ook hierover schuldig voelt. Zeg hem dat hij waardevol is, dat die gedachten bij de depressie horen en dat het voorbijgaat. Het helpt al om erover te praten.

Heeft een collega (of jijzelf) last van depressie? 

WERKENDEMENSEN biedt diensten aan die depressie verhelpen en voorkomen:

Vitality Mind Challange ®

Individuele- en groepscoaching

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram