Ongevallenpreventie

Pleisterincidenten en bijna-ongevallen

De praktijk wijst uit dat organisaties te weinig aandacht besteden aan kleine ongevallen, de zogenaamde pleisterincidenten en bijna-ongevallen. Het zijn juist deze incidenten die in potentie slechter hadden kunnen aflopen.

Door hieraan aandacht te besteden, wordt de mogelijkheid benut om een bedrijf veiliger te maken en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten.

Efficiënt model

WERKENDEMENSEN ontwikkelt in samenwerking met management en medewerkers een efficiënt model waarmee ongevallen en bijna-ongevallen gemeld worden. Daarbij wordt gekeken naar de verschillende fases van de melding en de afhandeling. De preventieve werking die hiervan uitgaat, voorkomt veel ongemak en kosten.

Fases en resultaten

Fase 1

Inventarisatie werkprocessen. Hiermee wordt bepaald hoe het proces zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Resultaat

Implementatie van een ingericht proces.

Fase 2

Het creëren van een toolbox ongevallen en bijna-ongevallen. De toolbox legt het belang uit van het melden van ongevallen plus het verloop van het proces.

Resultaat

Het proces wordt iedereen duidelijk waardoor het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verruimt.

Fase 3

Samen met WERKENDEMENSEN wordt het proces in gang gezet. Hierbij vervult WERKENDEMENSEN een coachende rol.

Resultaat

Medewerkers raken bekend met het proces van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen.

Fase 4

Het melden van de ongevallen en bijna-ongevallen verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Het is tijd om de werkvloer veiliger te maken. Gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen.

Resultaat

Acties op gemelde incidenten met als doel deze in de toekomst te voorkomen.

Fase 5

Na een vooraf afgesproken periode wordt het proces geëvalueerd en eventueel aangepast.

Resultaat

Borging van het proces binnen de organisatie.

Fase 6

WERKENDEMENSEN verzorgt periodieke analyses van alle meldingen, zodat  dieperliggende oorzaken niet over het hoofd worden gezien.

Resultaat

Een nog veiligere werkomgeving waarin medewerkers ervaren dat ze serieus worden genomen en zich veilig voelen binnen de organisatie.

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram