Veiligheid

Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

Veilig werken = VeiligheidEen veilige omgeving (veiligheid) is één van de belangrijkste zaken om je prettig te kunnen voelen, zowel in de privésfeer als op het werk. Voor u als ondernemer is dat belangrijk om te weten. Een veilige werkvloer zal namelijk zorgen dat uw medewerkers veilig en efficiënt zullen werken en hierdoor wordt verzuim door ongevallen of bedrijfsziekten voorkomen.

Hoe kan WERKENDEMENSEN u helpen met een veiligere werkomgeving?

Onze producten zetten in op de verschillende aspecten van ARBO-veiligheid binnen uw bedrijf. Denk hierbij aan aspecten zoals:

  • Techniek
  • Organisatie
  • Gedrag

Samen wordt er bepaald wat er nog verbeterd kan worden binnen uw organisatie om er zo voor te zorgen dat u minimaal aan de wettelijke verplichtingen doet en daar waar gewenst zelfs uw veiligheidscultuur naar een hoger niveau.

Zie onze producten voor alle mogelijkheden:

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Elke werkgever dient een goed ARBO-beleid te voeren. De basis hiervan is de wettelijk verplichte RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak. Hiermee worden al uw risico’s in kaart gebracht

Ongevallen en bijna-ongevallen

Het bespreken en analyseren van ongevallen en bijna-ongevallen zorgt voor een hoger veiligheidsbewustzijn bij u en uw medewerkers en kunnen onveilige situaties weggenomen worden.

Trainingen, Toolboxen en voorschriften

Houdt de kennis omtrent het veiligheid op de werkvloer scherp bij uw medewerkers door het regelmatig geven van training en toolboxen en het opstellen van voorschriften

Veiligheidscultuur en gedrag

Een cultuur waarin elke medewerker intrinsiek gemotiveerd is om veilig en gezond aan het werk te zijn zal ervoor zorgen dat u als ondernemer de hoogste stap op de veiligheidsladder bereikt.