Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel, zie ARBO-wet artikel 5.

Samen met u en mogelijk uw preventiemedewerker zullen we de RI&E en het Plan van Aanpak opstellen.

Ook kunnen we u van dienst zijn met het bewaken van de voortgang van het Plan van Aanpak. Zo zorgen we er samen voor dat het een document is wat u verder gaat brengen

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

Fasen

Resultaat

1 Inventarisatie; Het in kaart brengen van alle gevaren bij uw onderneming Een lijst met alle gevaren binnen het bedrijf
2 Evaluatie; Van alle gevonden gevaren wordt het risico bepaald De risico’s in volgorde van belangrijkheid
3 Plan van Aanpak; Welke maatregelen dienen te worden genomen Een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s weg te nemen of te verminderen
4 Toetsen van de RI&E; Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers dient een kerndeskundige de RI&E te toetsen Een goedgekeurde RI&E die voldoet aan alle wettelijke eisen
5 Uitvoeren; Het Plan van Aanpak wordt zoals vooraf bepaald afgehandeld Een onderneming die voldoet aan de wettelijke eisen, maar bovenal een veilige werkomgeving biedt voor de werknemers

Ongevallen en bijna-ongevallen

Trainingen, Toolboxen en voorschriften

Veiligheidscultuur en gedrag