Veiligheid

Veilgheid

Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

 

Een veilige omgeving (veiligheid) is één van de belangrijkste zaken om je prettig te kunnen voelen, zowel in de privésfeer als op het werk. Voor u als ondernemer is dat belangrijk om te weten. Een veilige werkvloer zal namelijk zorgen dat uw medewerkers veilig en efficiënt zullen werken en hierdoor wordt verzuim door ongevallen of bedrijfsziekten voorkomen.

Hoe kan WERKENDEMENSEN u helpen met een veiligere werkomgeving?

Onze producten zetten in op de verschillende aspecten van ARBO-veiligheid binnen uw bedrijf. Denk hierbij aan aspecten zoals:

  • Techniek
  • Organisatie
  • Gedrag

Samen wordt er bepaald wat er nog verbeterd kan worden binnen uw organisatie om er zo voor te zorgen dat u minimaal aan de wettelijke verplichtingen doet en daar waar gewenst zelfs uw veiligheidscultuur naar een hoger niveau.

Zie onze producten voor alle mogelijkheden:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram