Ongevallen en bijna- ongevallen

IJsbergtheorie ongevallen

Vaak wordt er weinig aandacht gegeven aan kleine ongevallen Ongevallen en bijna-ongevallen(pleister-incidenten) en bijna-ongevallen. Toch zijn het juist deze incidenten die in potentie ernstiger hadden kunnen zijn. Door juist hier de juiste aandacht aan te besteden gebruikt u de mogelijkheid om uw bedrijf veiliger te maken en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verhogen.

WERKENDEMENSEN zal samen met u en uw medewerkers een voor u zo efficiënte methode ontwikkelen waarin ongevallen en bijna-ongevallen gemeld kunnen worden. Hierin kunnen we samen kijken naar verschillende fases van deze melding en afhandeling.

IJsberg-theorie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

 

Fasen

Resultaat

1 Standaard werkproces inventariseren; Hierdoor kan er bepaald worden hoe het proces zo efficiënt mogelijk kan lopen Mogelijkheid tot het implementeren van een naar uw wensen ingericht proces
2 Toolbox ongevallen en bijna-ongevallen; Deze toolbox legt het belang uit van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen en hoe het proces in zijn werk gaat Het proces is voor iedereen duidelijk en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers is verhoogd
3 Implementatie; Samen met WERKENDEMENSEN zal de start gemaakt worden van het proces. Hierin zal WERKENDEMENSEN een coachende rol op zich nemen U en uw medewerkers zullen bekend worden met het proces van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen
4 Analyse; Het melden van de ongevallen en bijna-ongevallen verhoogd het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers, maar er hiernaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om uw bedrijf veiliger   te maken. Er zal dus gekeken worden naar mogelijke verbeteringen tijdens deze fase Acties op gemelde incidenten met als doel deze in de toekomst te voorkomen.
5 Evaluatie; Na een vooraf met u afgesproken periode zullen we het proces evalueren en eventueel aanpassen. Borging van het proces binnen uw organisatie
6 Diepere analyse; WERKENDEMENSEN kan voor u ook een periodieke analyse verzorgen van alle meldingen zodanig dat eventuele dieperliggende oorzaken niet gemist worden Een nog veiligere werkomgeving waarin uw medewerkers zich serieus genomen voelen en zich veilig voelen

 

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram