Ongevallen en bijna- ongevallen

IJsbergtheorie ongevallen

Vaak wordt er weinig aandacht gegeven aan kleine ongevallen Ongevallen en bijna-ongevallen(pleister-incidenten) en bijna-ongevallen. Toch zijn het juist deze incidenten die in potentie ernstiger hadden kunnen zijn. Door juist hier de juiste aandacht aan te besteden gebruikt u de mogelijkheid om uw bedrijf veiliger te maken en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verhogen.

WERKENDEMENSEN zal samen met u en uw medewerkers een voor u zo efficiënte methode ontwikkelen waarin ongevallen en bijna-ongevallen gemeld kunnen worden. Hierin kunnen we samen kijken naar verschillende fases van deze melding en afhandeling.

IJsberg-theorie

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

 

Fasen

Resultaat

1 Standaard werkproces inventariseren; Hierdoor kan er bepaald worden hoe het proces zo efficiënt mogelijk kan lopen Mogelijkheid tot het implementeren van een naar uw wensen ingericht proces
2 Toolbox ongevallen en bijna-ongevallen; Deze toolbox legt het belang uit van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen en hoe het proces in zijn werk gaat Het proces is voor iedereen duidelijk en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers is verhoogd
3 Implementatie; Samen met WERKENDEMENSEN zal de start gemaakt worden van het proces. Hierin zal WERKENDEMENSEN een coachende rol op zich nemen U en uw medewerkers zullen bekend worden met het proces van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen
4 Analyse; Het melden van de ongevallen en bijna-ongevallen verhoogd het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers, maar er hiernaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om uw bedrijf veiliger   te maken. Er zal dus gekeken worden naar mogelijke verbeteringen tijdens deze fase Acties op gemelde incidenten met als doel deze in de toekomst te voorkomen.
5 Evaluatie; Na een vooraf met u afgesproken periode zullen we het proces evalueren en eventueel aanpassen. Borging van het proces binnen uw organisatie
6 Diepere analyse; WERKENDEMENSEN kan voor u ook een periodieke analyse verzorgen van alle meldingen zodanig dat eventuele dieperliggende oorzaken niet gemist worden Een nog veiligere werkomgeving waarin uw medewerkers zich serieus genomen voelen en zich veilig voelen

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram