Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & EvaluatieDe Risico Inventarisatie & Evaluatie is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel, zie ARBO-wet artikel 5.

Samen met u en mogelijk uw preventiemedewerker zullen we de RI&E en het Plan van Aanpak opstellen.

Ook kunnen we u van dienst zijn met het bewaken van de voortgang van het Plan van Aanpak. Zo zorgen we er samen voor dat het een document is wat u verder gaat brengen.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

 

Fasen

Resultaat

1 Inventarisatie; Het in kaart brengen van alle gevaren bij uw onderneming Een lijst met alle gevaren binnen het bedrijf
2 Evaluatie; Van alle gevonden gevaren wordt het risico bepaald De risico’s in volgorde van belangrijkheid
3 Plan van Aanpak; Welke maatregelen dienen te worden genomen Een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s weg te nemen of te verminderen
4 Toetsen van de RI&E; Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers dient een kerndeskundige de RI&E te toetsen Een goedgekeurde RI&E die voldoet aan alle wettelijke eisen
5 Uitvoeren; Het Plan van Aanpak wordt zoals vooraf bepaald afgehandeld Een onderneming die voldoet aan de wettelijke eisen, maar bovenal een veilige werkomgeving biedt voor de werknemers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram