Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & EvaluatieDe Risico Inventarisatie & Evaluatie is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel, zie ARBO-wet artikel 5.

Samen met u en mogelijk uw preventiemedewerker zullen we de RI&E en het Plan van Aanpak opstellen.

Ook kunnen we u van dienst zijn met het bewaken van de voortgang van het Plan van Aanpak. Zo zorgen we er samen voor dat het een document is wat u verder gaat brengen.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

 

Fasen

Resultaat

1 Inventarisatie; Het in kaart brengen van alle gevaren bij uw onderneming Een lijst met alle gevaren binnen het bedrijf
2 Evaluatie; Van alle gevonden gevaren wordt het risico bepaald De risico’s in volgorde van belangrijkheid
3 Plan van Aanpak; Welke maatregelen dienen te worden genomen Een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s weg te nemen of te verminderen
4 Toetsen van de RI&E; Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers dient een kerndeskundige de RI&E te toetsen Een goedgekeurde RI&E die voldoet aan alle wettelijke eisen
5 Uitvoeren; Het Plan van Aanpak wordt zoals vooraf bepaald afgehandeld Een onderneming die voldoet aan de wettelijke eisen, maar bovenal een veilige werkomgeving biedt voor de werknemers
5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram