Trainingen, Toolboxen en voorschriften

Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers is Training, Toolboxen en voorschriftenverplicht vanuit de ARBO. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie.

WERKENDEMENSEN kan u helpen te voldoen aan deze verplichting. Hiervoor zullen we samen met u kijken naar een pakket op maat. Dit pakket zal bestaan uit de benodigde toolboxen, trainingen en voorschriften zodanig dat u uw medewerkers van de vereiste informatie voorziet

Toolboxen

  • Op basis van de risico’s die in de RI&E gevonden zijn zullen er toolboxen gemaakt worden voor uw bedrijf. Er kan gezamenlijk gekeken worden naar de meest effectieve en efficiënte manier van implementeren. Hierin kunnen we u natuurlijk ook ontzorgen

Trainingen

  • Er zal een inventarisatie gemaakt worden naar verplichte (denk aan heftruck bv.) en wenselijke trainingen. Daar waar mogelijk zullen we deze trainingen verzorgen en daar waar dat niet mogelijk is kunnen we u ook ontzorgen richting een mogelijke opleider

Voorschriften

  • Er zijn op verschillende vlakken voorschriften nodig zodanig dat uw medewerkers altijd op een veilige manier kunnen werken. Denk hierbij aan werkinstructiekaarten voor uw bedrijfsmiddelen, maar ook aan juist gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Wij zullen inventariseren wat benodigd is en u voorzien van de juiste voorschriften

Door bovenstaande producten te combineren zal er een zeer gedegen programma bestaan om uw medewerkers te voorzien en te trainen in het veilig werken. Hierdoor is de kans op een bedrijfsongeval alweer een stuk kleiner en voldoet u als werkgever aan uw wettelijke verplichting.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram