Trainingen, Toolboxen en voorschriften

Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers is Training, Toolboxen en voorschriftenverplicht vanuit de ARBO. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie.

WERKENDEMENSEN kan u helpen te voldoen aan deze verplichting. Hiervoor zullen we samen met u kijken naar een pakket op maat. Dit pakket zal bestaan uit de benodigde toolboxen, trainingen en voorschriften zodanig dat u uw medewerkers van de vereiste informatie voorziet

Toolboxen

  • Op basis van de risico’s die in de RI&E gevonden zijn zullen er toolboxen gemaakt worden voor uw bedrijf. Er kan gezamenlijk gekeken worden naar de meest effectieve en efficiënte manier van implementeren. Hierin kunnen we u natuurlijk ook ontzorgen

Trainingen

  • Er zal een inventarisatie gemaakt worden naar verplichte (denk aan heftruck bv.) en wenselijke trainingen. Daar waar mogelijk zullen we deze trainingen verzorgen en daar waar dat niet mogelijk is kunnen we u ook ontzorgen richting een mogelijke opleider

Voorschriften

  • Er zijn op verschillende vlakken voorschriften nodig zodanig dat uw medewerkers altijd op een veilige manier kunnen werken. Denk hierbij aan werkinstructiekaarten voor uw bedrijfsmiddelen, maar ook aan juist gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Wij zullen inventariseren wat benodigd is en u voorzien van de juiste voorschriften

Door bovenstaande producten te combineren zal er een zeer gedegen programma bestaan om uw medewerkers te voorzien en te trainen in het veilig werken. Hierdoor is de kans op een bedrijfsongeval alweer een stuk kleiner en voldoet u als werkgever aan uw wettelijke verplichting.

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram