Veiligheidscultuur en gedrag

Gedrag en Veiligheid workshop

VeiligheidscultuurDe bedrijfscultuur = de som van de gedragingen van u en uw medewerkers.

Dit geldt als vanzelfsprekend ook voor de veiligheidscultuur. WERKENDEMENSEN heeft een hands-on workshop ontwikkeld waarmee u direct verbeterslagen kunt maken met betrekking tot uw veiligheidscultuur. Dit doen we doormiddel van de ABC-methodiek.

Wat levert deze workshop uw bedrijf op?

  • Direct gezamenlijke afspraken die van toegevoegde waarde zullen zijn voor uw veiligheidscultuur
  • Het bieden van een structuur waarin deze afspraken gemaakt (kunnen) worden.

ABC methodiek

A = Antecedenten, dit zijn prikkels die aan gedrag vooraf gaan
B = Behaviour, gedrag
C = Consequenties, gevolgen van gedrag

Gedrag verandert als gevolg van veranderende consequenties

  • Gunstige consequenties versterken gedrag
  • Ongunstige consequenties verminderen gedrag

Door middel van een nulmeting zullen we de huidige cultuur in kaart brengen, waarna we samen met u en uw medewerkers gaan bepalen wat het juiste gedrag is om een veilige werkomgeving te creëren. Dit gedrag leggen we gezamenlijk vast en zullen we meetmethoden (bijv. audits) vastleggen evenals consequenties (negatief en positief).

Door dit in een workshopvorm te doen heeft uw direct voor een deel al afspraken vastgelegd. Deze afspraken zijn direct van toepassing. En u heeft een methodiek ter beschikking om samen met uw medewerkers meerdere afspraken te maken.

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram