Veiligheidscultuur en gedrag

Gedrag en Veiligheid workshop

VeiligheidscultuurDe bedrijfscultuur = de som van de gedragingen van u en uw medewerkers.

Dit geldt als vanzelfsprekend ook voor de veiligheidscultuur. WERKENDEMENSEN heeft een hands-on workshop ontwikkeld waarmee u direct verbeterslagen kunt maken met betrekking tot uw veiligheidscultuur. Dit doen we doormiddel van de ABC-methodiek.

Wat levert deze workshop uw bedrijf op?

  • Direct gezamenlijke afspraken die van toegevoegde waarde zullen zijn voor uw veiligheidscultuur
  • Het bieden van een structuur waarin deze afspraken gemaakt (kunnen) worden.

ABC methodiek

A = Antecedenten, dit zijn prikkels die aan gedrag vooraf gaan
B = Behaviour, gedrag
C = Consequenties, gevolgen van gedrag

Gedrag verandert als gevolg van veranderende consequenties

  • Gunstige consequenties versterken gedrag
  • Ongunstige consequenties verminderen gedrag

Door middel van een nulmeting zullen we de huidige cultuur in kaart brengen, waarna we samen met u en uw medewerkers gaan bepalen wat het juiste gedrag is om een veilige werkomgeving te creëren. Dit gedrag leggen we gezamenlijk vast en zullen we meetmethoden (bijv. audits) vastleggen evenals consequenties (negatief en positief).

Door dit in een workshopvorm te doen heeft uw direct voor een deel al afspraken vastgelegd. Deze afspraken zijn direct van toepassing. En u heeft een methodiek ter beschikking om samen met uw medewerkers meerdere afspraken te maken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram