Verbinding

Hoe kan WERKENDEMENSEN verbinding in uw team brengen?

Wat is een team? Een groep personen dat een gemeenschappelijk doel heeft. Maar wat bepaalt of deze groep succesvol zal kunnen zijn en, misschien nog wel moeilijker, kunnen blijven? De individuen in het team zullen met elkaar verbonden moeten zijn, het gezamenlijke doel moet natuurlijk ook duidelijk zijn. Daarnaast om succesvol te blijven zal er een (zelf)lerend vermogen binnen het team moeten zijn. Wij kunnen door middel van het inzetten op Teammanagement en Intervisie u helpen om uw team (nog) succesvoller te laten zijn.

Teammanagement

Intervisie

Intervisie draagt bij aan het implementeren van opleidingsinspanningen. Het is gericht op vergroting van het lerende vermogen. Door een systematische aanpak leert men inzicht te krijgen in eigen handelen, leerpatronen en blinde vlekken, met als resultaat een toenemende deskundigheid. Hierbij gebruik makend van collega professionals.

Teammanagement

Wat is er nodig om als team succesvol te kunnen zijn? Allereerst moet er bepaald worden wat succesvol is, dit kan voor elk team anders zijn. Het bepalen of cascaderen van een missie en visie geeft duidelijkheid voor het team. Dit is de eerste stap naar succes. Wij kunnen u en uw medewerkers begeleiden in dit proces, zodat alle neuzen dezelfde kant op wijzen.