Vitaliteit

Een vitale organisatie is energiek en sterk. Vitaliteit is een optelsom van actie, bevlogenheid, energie, fitheid, levenskracht, ontspannenheid en veerkracht. Kenmerk van vitale mensen is dat zij in staat zijn goed te presteren en anderen te inspireren. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor organisaties in een snel veranderende wereld.

Hoe kan WERKENDEMENSEN uw organisatie vitaler maken?

Chronisch vermoeid, depressief, overspannen en burn-out, zomaar een aantal gezondheidsklachten waar miljoenen Nederlanders en hun werkgevers mee te maken hebben. Een niet gering probleem waarvan de gevolgen op financieel en emotioneel vlak nauwelijks te overzien zijn.

WERKENDEMENSEN biedt een gevarieerd aanbod van workshops, trainingen en begeleiding om ook uw organisatie te versterken.

Zie onze producten voor alle mogelijkheden:

Burnout en depressie

Energiemanagement

Succesvolle organisaties hebben aandacht voor vitaliteit. Hoe groter het aantal medewerkers dat bruist van energie, hoe groter het positieve effect is op het resultaat, het verzuim en de veiligheid.

Carrièremanagement

Wij verstaan hieronder het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele medewerkers.

Preventief verzuimmanagement

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn.