Carrieremanagement

Wij spreken graag over carrièremanagement in plaats van demotie.

U denkt bij het horen van de term "leeftijdsbewust personeelsbeleid" meteen aan oudere werknemers en aan pensionering. Echter wij denken aan alle leefdtijdscategorieën.

Bij de term demotie denkt u misschien: dat is toch het tegenovergestelde van promotie. Dit is een reden waarom onze voorkeur uitgaat naar de term carrièremanagement.

Wat verstaan we onder carrièremanagement

Wij verstaan hieronder het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele medewerkers. Carrièremanagement heeft voor ons als doel werknemers uit alle leeftijdsgroepen gedurende de gehele loopbaan te houden. Want deze werknemers zullen in hun werk gelukkig zijn. En gelukkige medewerkers presteren beter.

Vitaal, gemotiveerd en inzetbaar

Waarom willen wij ons inzetten om u hierbij te helpen?

De arbeidstevredenheid wordt vergroot wat leidt tot medewerkers die beter presteren en niet of minder verzuimen. En dat scheelt U de kosten van doorbetaald loon tijdens ziekte en mogelijk het loon voor een vervanger.

Wat levert u dit op:

  • Medewerkers die langer "aan boord" blijven.
  • Voorkomen van voortijdige uitval en/of ziekteverzuim.
  • Medewerkers die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijke voelen voor de ontwikkelingen in de organisatie.
  • Hogere arbeidstevredenheid.
  • Een ontwikkelde employability.

Wat levert dit de medewerker(s) op:

  • Zich een waardevolle kracht (blijven) voelen voor de organisatie.
  • Gevoel hebben zelf verantwoordelijk te (kunnen) zijn voor loopbaan en de ontwikkeling daarvan.
  • Een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de leidinggevende waardoor optimaal functioneren mogelijk is.

Hoe doen we dit?

Na een intake gesprek stellen wij een plan van aanpak op. Indien alle partijen hier achter staan, gaan wij aan de slag. Hierbij gebruiken wij onderdelen uit onze specialisaties.

Energiemanagement

Preventief verzuimmanagement