Preventief verzuimmanagement

BurnoutVerreweg het grootste deel (65%) van verzuim is psychisch (lees stressgerelateerd). Het is dan ook niet zo zeer de vraag óf de noodzaak er is om als werkgever met dit gegeven iets te doen, daar is iedereen zich wel van bewust. Veel lastiger te beantwoorden is de vraag: hoe dan?

Sinds kort werkt WERKENDEMENSEN met de Vitality Mind Challenge® (VMC®)
De inzet van VMC® maakt het mogelijk om 75 procent van het psychisch verzuim te voorkomen!

Voor meer informatie: lees hier

Maatwerk door in kaart brengen individuele risicofactoren

Het ontbreken van inzicht in individuele stressgerelateerde risicofactoren vormt het grootste risico op psychisch verzuim. Burnout, spanningsklachten, algehele vermoeidheid en depressie is waar veel werknemers en werkgevers mee kampen. Het probleem is echter dat herkenning zich meestal in een te laat stadium aandient en de emotionele en financiële consequenties enorm zijn. Uitval, vaak langdurig en zelfs arbeidsongeschiktheid is het gevolg.

Er wordt in onderzoeksland veel gediscussieerd over de verschillende definities, zodat het juiste label op de klacht of aandoening kan worden geplakt. En uit de vele onderzoeken is er inmiddels veel bekend over factoren die er in algemene zin toe bijdragen om stressgerelateerde factoren op een positieve manier te kunnen beïnvloeden. Wat op zichzelf natuurlijk een goede ontwikkeling is. Maar het beeld van wat er op individueel niveau nodig is, ontbreekt veelal.

Om écht preventief psychisch gerelateerd verzuim te voorkomen is meer nodig. Hiervoor is maatwerk noodzakelijk. Ieder individu is immers uniek.

Coaching

Naast het in kaart brengen van de risico’s beschikt WERKENDEMENSEN over deskundige coaches met verschillende achtergronden en werkwijzen zoals:

• Humanistische methode;
• Provocatieve coaching;
• Running therapie;
• HRV (hartslagvariabiliteit);
• NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren);
• En Mentale Ruimte Psychologie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram