Begeleide intervisie voor herregistratie in het BIG-register

Zorgverleners met een BIG-registratie moeten zich iedere vijf jaar her-registreren. Intervisie vormt voor de meeste van de BIG-geregistreerde beroepen een verplicht onderdeel. Voor het ontwikkelingsproces van een professional in de zorg is het van belang om op regelmatige basis kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Regelmatig en gestructureerd reflecteren zorgt voor het vergroten van kennis en vaardigheden. Het maakt je een completere professional.

Door het herzien van de eigen visie, het niet zoeken naar antwoorden, maar door het stellen van vragen worden verbindingen gelegd tussen:

 • Het feitelijke, concrete, beroepsmatig handelen;
 • Het persoonlijk ervaren en beleven van dat handelen;
 • En het achterliggende systeem van opvattingen, kennis, inzichten en werkwijzen.

Het doel van een intervisie-bijeenkomst is resultaat in de vorm van een leeropbrengst om de professionele ontwikkeling te bevorderen. Om dit proces optimaal vorm te kunnen geven is professionele begeleiding een vereiste.

WERKENDEMENSEN heeft een uitgebreide ervaring in het deskundig begeleiden van professionele intervisie-trajecten en staat garant voor:

 • Heldere afspraken
 • Duidelijke structuur en continuïteit
 • Veiligheid en vertrouwelijkheid
 • Overzichtelijke rapportage afgestemd op de eisen voor herregistratie en van de opdrachtgever

Opbouw van een begeleid intervisie traject

Voorafgaand aan het traject krijgen de deelnemers de benodigde praktische- en achtergrondinformatie toegestuurd. De lengte van een traject wordt vooraf in overleg met de organisatie vastgesteld. Duur van een intervisie bijeenkomst is 2 uur. Afhankelijk van de inbreng worden er 1 of 2 twee intervisie ronden gedaan.

1e bijeenkomst

 • Introductie
 • Achtergrond en voorwaarden van intervisie
 • Uitleg over de werkvorm(methodiek)
 • 1 intervisie ronde
 • Evaluatie

2e en vervolgbijeenkomsten

 • Terugkoppeling vorige bijeenkomst
 • Intervisie ronde 1
 • Korte pauze
 • Intervisie ronde 2
 • Evaluatie
5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram