Intervisie coaching voor zorg professionals

Intervisie vormt voor de meeste van de BIG-geregistreerde beroepen een verplicht onderdeel voor het op peil houden en ontwikkelen van hun beroepsvaardigheden.

Voor het ontwikkelingsproces van een professional in de zorg is het van belang om op regelmatige basis kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Regelmatig en gestructureerd reflecteren zorgt voor het vergroten van kennis en vaardigheden. Het maakt je een completere professional.

Door het herzien van de eigen visie, het niet zoeken naar antwoorden, maar door het stellen van vragen worden verbindingen gelegd tussen:

 • Het feitelijke, concrete, beroepsmatig handelen;
 • Het persoonlijk ervaren en beleven van dat handelen;
 • En het achterliggende systeem van opvattingen, kennis, inzichten en werkwijzen.

 

De module ‘Intervisiecoaching voor zorgprofessionals’ leidt werknemers uit de eigen organisatie op om intervisietrajecten gefaseerd zelfstandig en deskundig te kunnen begeleiden.

In een periode verspreid over een jaar ontwikkelt een intervisiegroep zich van een begeleide- naar een zelfstandig functionerende groep. Gedurende het traject neemt de invloed van de intervisiebegeleider af terwijl de intervisiegroep stapsgewijs de sturing overneemt met volledige zelfstandigheid als einddoel.

Opbouw van de module

Intervisie is een waardevol instrument ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling. Voor een optimale opbrengst zijn een aantal voorwaarden cruciaal. Vanuit de jarenlange ervaring neemt WERKENDEMENSEN deze voorwaarden mee in het voortraject. De kans op succes wordt hier aanmerkelijk mee vergroot.

 1.  Voortraject
  Wensen van de organisatie worden kenbaar gemaakt. WERKENDEMENSEN maakt analyse en brengt advies uit.
 2. Voorlichting en introductie
  Betrokkenen krijgen voorlichting over intervisie-coaching, opbouw en achtergronden.
 3. Start
  Deelnemers starten met intervisie onder begeleiding van een trainer en leren de methode op weg naar zelfstandigheid.
 4. Afronding en evaluatie
  Aan het einde van het traject vindt een eindevaluatie plaats en wordt vastgelegd in een rapportage.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram