Intervisie workshop voor scholen

Het schooljaar is weer van start gegaan. Mooie nieuwe kansen om onze jongeren voor de toekomst op te leiden waarbij de missie en visie van de organisatie voorop staan.

Samen voor deze klus staan vraagt afstemming met elkaar. Gaan we samen nog voor deze klus? Hebben we er nog zin in? Hoe doe jij dat nu voor de klas? Wat kom je tegen en wat kan ik van je leren? Wat kan ik van jou en wat kun jij van mij verwachten?

Wij van WERKENDEMENSEN bieden een workshop aan waarbij de docenten vragenderwijs met de missie en visie van het team bezig zijn. Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een studiedag of om met elkaar als team het schooljaar goed te beginnen.

Hoe ziet deze workshop er globaal uit:

Duur 1 dagdeel van 3 uur.

  1. Start van de workshop met een introductie
  2. Inleiding van de werkvorm
  3. 2 rondes met groepen van minimaal 4 en maximaal 8 personen
  4. Afsluiting/ vragenrondje met de gehele groep

De workshop kent een globale indeling omdat wij het noodzakelijk vinden om uw wensen mee te nemen in de workshop. Graag geven wij u in een mondeling gesprek uitleg over hoe deze workshop in elkaar zit en wat de opbrengsten ervan zijn.

Onze ervaring in deze bestaat uit het begeleiden van intervisiegroepen bij o.a. de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie, Stichting Philadelphia Zorg, Mavo Schravenlant XL en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram