Intervisie workshop voor scholen

Het schooljaar is weer van start gegaan. Mooie nieuwe kansen om onze jongeren voor de toekomst op te leiden waarbij de missie en visie van de organisatie voorop staan.

Samen voor deze klus staan vraagt afstemming met elkaar. Gaan we samen nog voor deze klus? Hebben we er nog zin in? Hoe doe jij dat nu voor de klas? Wat kom je tegen en wat kan ik van je leren? Wat kan ik van jou en wat kun jij van mij verwachten?

Wij van WERKENDEMENSEN bieden een workshop aan waarbij de docenten vragenderwijs met de missie en visie van het team bezig zijn. Deze workshop is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een studiedag of om met elkaar als team het schooljaar goed te beginnen.

Hoe ziet deze workshop er globaal uit:

Duur 1 dagdeel van 3 uur.

  1. Start van de workshop met een introductie
  2. Inleiding van de werkvorm
  3. 2 rondes met groepen van minimaal 4 en maximaal 8 personen
  4. Afsluiting/ vragenrondje met de gehele groep

De workshop kent een globale indeling omdat wij het noodzakelijk vinden om uw wensen mee te nemen in de workshop. Graag geven wij u in een mondeling gesprek uitleg over hoe deze workshop in elkaar zit en wat de opbrengsten ervan zijn.

Onze ervaring in deze bestaat uit het begeleiden van intervisiegroepen bij o.a. de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie, Stichting Philadelphia Zorg, Mavo Schravenlant XL en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram