Training “van stress naar topvorm 12 weken”

Voor werknemers

Wil jij: succesvol en bevlogen (blijven) werken aan de dingen die voor jou belangrijk zijn en voorkomen dat je de grip op het werk en je leven kwijt raakt?

Schrijf je nu in

‘Van stress naar topvorm’gaat uit van het principe dat energie de basis is om succesvol en bevlogen te kunnen zijn. Je werkt in 12 weken aan je fysieke- en mentale conditie onder begeleiding van je eigen coach. We starten met het in kaart brengen van jouw huidige- en gewenste situatie op beide onderdelen en maken aan de hand hiervan samen een plan van aanpak. Jouw Persoonlijke Energie Plan. Metingen- en tussentijdse evaluaties vormen een belangrijk onderdeel van het traject om de vooruitgang ook zichtbaar te kunnen maken.

Aan het einde van het traject volgt een evaluatie waarbij vasthouden van de nieuwe strategie een belangrijke plaats inneemt.

 

Voor werkgevers

Op zoek naar succesvolle en bevlogen medewerkers voor uw organisatie?

Start nu en investeer in energie!

Succesvol en bevlogen medewerkers bruisten meestal van energie.

Helaas kampen ook veel werknemers met het gestreste gevoel van ‘bijna kopje onder’ gaan en is maar liefst 65% van het verzuim in Nederland stressgerelateerd. WERKENDEMENSEN biedt nu de training van stress naar topvorm in 12 weken. Een intensief traject met een preventief karakter dat is opgebouwd vanuit de filosofie dat voldoende energie de basis is om succesvol en bevlogen te kunnen zijn.

Het traject bestaat enerzijds uit een fysiek deel waarin een op maat gemaakt bewegingsprogramma in 12 weken wordt doorlopen.

Het mentale deel is gericht op de aandacht voor jezelf. Door de waan van de dag vol met tempokoorts en afleidingen staan we niet altijd stil bij wat ons drijft, waar we energie van krijgen of juist helemaal niet. En zijn we wel in staat om te kunnen ontspannen?

Het traject wordt intensief door een coach van WERKENDEMENSEN begeleid.

Waarom deze training?

 • Uitval is kostbaar. Een werknemer valt gemiddeld 242 dagen uit t.g.v. stress gerelateerd verzuim
 • Bevlogen medewerkers zijn productiever, creatiever en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van een organisatie
 • Doelgerichte coaching
 • Meetbare resultaten
 • Kosten zijn gemakkelijk vooraf in te schatten
 • Bevlogen medewerkers lopen minder snel weg

Voor wie?

 • Voor organisaties die echt willen werken aan duurzame inzetbaarheid
 • Voor werknemers die meer uit zichzelf willen halen
 • Voor werknemers die de grip even dreigen kwijt te raken

Hoe werkt het?

 • In kaart brengen van de huidige situatie en gewenste situatie
 • 0- en eindmeting van fysieke en mentale vorm
 • Opstellen plan van aanpak
 • Start van het traject en begeleidingsfase
 • Wekelijkse contactmomenten en voortgangsrapportage
 • Evaluatie en strategie voor borging
 • Eindrapportage

Training en begeleiding zijn zowel individueel als in groepen mogelijk.

Uw investering bedraagt? Neem contact met ons op.
Bij meerdere deelnemers zijn prijsafspraken in overleg.

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram