Risico Inventarisatie & Evaluatie

Veiligheid voorop, zorg voor een plan van aanpak

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel. Zie de ARBO-wet artikel 5. WERKENDEMENSEN voert de RI&E uit en stelt in samenspraak een plan van aanpak op. Ook bewaken we de voortgang van het plan.

Kleine ongevallen (pleister-incidenten) en bijna-ongevallen verdienen meer aandacht. Het zijn deze incidenten die in potentie ernstiger hadden kunnen uitpakken. Door ze in kaart brengen en te inventariseren wordt een organisatie veiliger en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verruimd.

WERKENDEMENSEN hanteert een efficiënte methode waarmee ongevallen en bijna-ongevallen gemeld worden. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende fases van de melding en de afhandeling.

Fases en resultaten

Fase 1

Inventarisatie. Het in kaart brengen van dreigende gevaren in de onderneming.

Resultaat

Een overzicht met van dreigende gevaren binnen de organisatie.

Fase 2

Evaluatie. Risicobepaling van alle dreigende gevaren.

Resultaat
Een overzicht van risico’s in volgorde van urgentie.

Fase 3

Plan van aanpak. Vastlegging van te treffen maatregelen. 

Resultaat

Plan met daarin wie, wanneer welke maatregel treft om risico’s weg te nemen of te verminderen. 

Fase 4

Toetsing RI&E. Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers dient een kerndeskundige de RI&E te toetsen.

Resultaat

Een goedgekeurde RI&E die voldoet aan wettelijke eisen.

Fase 5

Implementatie. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd.

Resultaat

Een onderneming die voldoet aan wettelijke eisen, maar bovenal een veilige werkomgeving biedt voor de werknemers.

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram