Intervisie

Waarom intervisie?

IntervisieIntervisie zorgt dat uw organisatie zich blijvend ontwikkelt. Organisaties investeren veel tijd en geld om talent aan te trekken en vast te houden. Heeft een organisatie de intentie ontplooiing van werknemers centraal te stellen, dan is het belangrijk de focus op ontwikkeling te leggen. Vaak richt men zich op het opleiden, hetgeen veelal gericht is op kennis in relatie tot de functie. In het geval van een lerende organisatie zal de nadruk moeten liggen op ontwikkeling van het individuele talent. Hierbij is het lange termijn resultaat een verbeterde inzetbaarheid en een vitalere medewerker.

Wat is intervisie?

Intervisie draagt bij aan het implementeren van opleidingsinspanningen. Het is gericht op vergroting van het lerende vermogen. Door een systematische aanpak leert men inzicht te krijgen in eigen handelen en leerpatronen, met als resultaat een toenemende deskundigheid. Hierbij gebruik makend van collega professionals.

Hoe faciliteren we intervisie

WERKENDEMENSEN faciliteert zowel begeleiding als training van groepen medewerkers. Intervisietrajecten bestaan bij ons doorgaans uit:

 • Het maken van organisatorische afspraken rondom het intervisieproces
 • Voorlichting en introductie
 • Een aantal (in overleg) begeleide intervisie bijeenkomsten door een professional van WERKENDEMENSEN
 • Geleidelijke overgang naar zelfstandige intervisie
 • Een aantal (in overleg) zelfstandige bijeenkomsten onder begeleiding ter borging van het traject

Na een compleet intervisietraject zijn de betrokken medewerkers in staat om zelf op een professionele manier vorm te geven aan hun eigen trajecten.

Bij grote opdrachten maken wij gebruik van professionals uit ons eigen netwerk.

Workshop Intervisie

 • Wilt u eens kennismaken met intervisie?
 • Hoe een studiedag invulling te geven?
 • Kennisdelen op een andere manier?

Gebruik dan onze intervisie workshop.
Alle medewerkers reflecteren dan op hun eigen werkzaamheden.

Waarom is intervisie interessant voor u?

Medewerkers ontwikkelen:

 • inzicht in de eigen blinde vlekken
 • hun (zelf) reflecterend vermogen
 • inzicht in welke competenties nodig zijn in de toekomst en
 • inzicht hoe collega’s het doen in vergelijkbare situaties

Hoe ziet de intervisie-workshop er globaal uit:

 1. Start met een introductie (algemeen)
 2. Inleiding in intervisie (algemeen)
 3. Twee rondes intervisie (in groepen van 6 tot 9 personen)

Uiteraard kunnen wij ook intervisiegroepen begeleiden en/of opleiden. Ook is het mogelijk om interne intervisiebegeleiders door ons op te laten leiden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram