Intervisie

Waarom intervisie?

IntervisieIntervisie zorgt dat uw organisatie zich blijvend ontwikkelt. Organisaties investeren veel tijd en geld om talent aan te trekken en vast te houden. Heeft een organisatie de intentie ontplooiing van werknemers centraal te stellen, dan is het belangrijk de focus op ontwikkeling te leggen. Vaak richt men zich op het opleiden, hetgeen veelal gericht is op kennis in relatie tot de functie. In het geval van een lerende organisatie zal de nadruk moeten liggen op ontwikkeling van het individuele talent. Hierbij is het lange termijn resultaat een verbeterde inzetbaarheid en een vitalere medewerker.

Wat is intervisie?

Intervisie draagt bij aan het implementeren van opleidingsinspanningen. Het is gericht op vergroting van het lerende vermogen. Door een systematische aanpak leert men inzicht te krijgen in eigen handelen en leerpatronen, met als resultaat een toenemende deskundigheid. Hierbij gebruik makend van collega professionals.

Hoe faciliteren we intervisie

WERKENDEMENSEN faciliteert zowel begeleiding als training van groepen medewerkers. Intervisietrajecten bestaan bij ons doorgaans uit:

 • Het maken van organisatorische afspraken rondom het intervisieproces
 • Voorlichting en introductie
 • Een aantal (in overleg) begeleide intervisie bijeenkomsten door een professional van WERKENDEMENSEN
 • Geleidelijke overgang naar zelfstandige intervisie
 • Een aantal (in overleg) zelfstandige bijeenkomsten onder begeleiding ter borging van het traject

Na een compleet intervisietraject zijn de betrokken medewerkers in staat om zelf op een professionele manier vorm te geven aan hun eigen trajecten.

Bij grote opdrachten maken wij gebruik van professionals uit ons eigen netwerk.

Workshop Intervisie

 • Wilt u eens kennismaken met intervisie?
 • Hoe een studiedag invulling te geven?
 • Kennisdelen op een andere manier?

Gebruik dan onze intervisie workshop.
Alle medewerkers reflecteren dan op hun eigen werkzaamheden.

Waarom is intervisie interessant voor u?

Medewerkers ontwikkelen:

 • inzicht in de eigen blinde vlekken
 • hun (zelf) reflecterend vermogen
 • inzicht in welke competenties nodig zijn in de toekomst en
 • inzicht hoe collega’s het doen in vergelijkbare situaties

Hoe ziet de intervisie-workshop er globaal uit:

 1. Start met een introductie (algemeen)
 2. Inleiding in intervisie (algemeen)
 3. Twee rondes intervisie (in groepen van 6 tot 9 personen)

Uiteraard kunnen wij ook intervisiegroepen begeleiden en/of opleiden. Ook is het mogelijk om interne intervisiebegeleiders door ons op te laten leiden.

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram