Teammanagement

'Een goede leider kijkt vooruit'

VerbindingWat heeft een team nodig om succesvol te zijn:

  • Medewerkers met ontwikkelde competenties en talenten.
  • Medewerkers met de juiste persoonlijke ontwikkeling.
  • Gezonde en vitale werknemers.
  • Een missie en een visie welke een afgeleide zijn van de missie en visie van de onderneming.

Wij geloven dat wij u kunnen helpen bij het realiseren van een succesvol team.

Eventuele benadering:

  1. Nulmeting.
  2. Verkenning hoe de teamleden de missie en visie hebben vertaald naar hun team.
  3. Verkennen van de huidige fitheid en vitaliteit van de medewerkers.
  4. Tussenevaluatie en bepaling interventies.
  5. Start met de actie neuzen in de juiste richting en/of fitheidsprogramma.
  6. Eindevaluatie.

Als blijkt dat een team niet optimaal functioneert of een steuntje in de rug kan gebruiken, bieden wij verschillende trajecten aan. Door middel van deze verschillende programma’s gaan we met elkaar aan de slag om problemen en misverstanden binnen het team op te lossen. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat ‘die zeurende collega’ eigenlijk niet goed begrepen wordt? Het kan natuurlijk ook zijn dat een teamlid zijn/haar rol die hij of zij binnen het team bekleedt 'verkeerd heeft begrepen'. In dat geval kunnen we in kaart brengen waar zijn of haar kwaliteiten wél liggen.

Onze activiteiten kunnen op locaties dan wel elders plaatsvinden. Al onze teaminterventies en coachingsprogramma’s worden op maat ontworpen zodat alles wat we doen in nauw overleg met de klant gaat en de klant zijn of haar specifieke doel kan bereiken.

Wist u dit?

Werknemer heeft geen idee van de bedrijfsdoelstellingen,

Meer dan een kwart van de medewerkers (28%) heeft geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Als de jaarlijkse doelstellingen wel gedeeld worden, doet 43 procent van de organisaties dit slechts één keer aan het begin van het jaar. Van die organisaties komt 13 procent er het hele jaar niet meer op terug. 30 procent van de bedrijven komt er soms op terug.

en

In slechts 16 procent van de organisaties worden de doelstellingen en de voortgang continu besproken en geëvalueerd, zowel op individueel als op teamniveau.

Lees hier het hele artikel van Managementsite

5 april 2019
VMC

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn. Gemiddeld genomen bedragen […]

14 januari 2019
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

€ 300,-- Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten […]

18 september 2018
Hoeveel arbeidsongevallen zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?

200.000 Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van?Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Wat kost dit? Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld […]

Contactformulier

Stuur uw opmerkingen en/of vragen via onderstaand contactformulier aan ons toe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram