Vitality Mind Challenge® voorkomt depressie en burn-out

8 april 2020

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een grote bedreiging. De Vitality Mind Challenge® (VMC) brengt deze factoren betrouwbaar in kaart en voorkom je dat medewerkers uitvallen. Met deze tool is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn.

Vitality Mind Challenge® voorkomt depressie en burn-out 1

Hoge kosten

Gemiddeld  bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers lopen de kosten op tot € 850 per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Als productieverlies en vervangingskosten worden meegeteld, is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens schatting van ArboNed.

Trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal  geen  verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat een medewerker met psychische klachten gemiddeld 242 dagen thuis.

In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000 aan onkosten en bij een organisatie met hoogopgeleide medewerkers meer dan € 200.000
Dit zijn de verzuimkosten van slechts één medewerker.

Vitality Mind Challenge®

Het is dus van belang om te voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen als gevolg van   stress gerelateerde klachten. WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge®. Met  deze  tool kan 75 procent van psychisch verzuim worden voorkomen.

Hoe werkt Vitality Mind Challenge®

 • Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® in
 • De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%)
 • Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van WERKENDEMENSEN
 • Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in 34% van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig)
 • Gemiddeld aantal coachsessies bedraagt 4,3 uur

Waarom Vitality Mind Challenge®

 • Unieke voorspellende waarde t.a.v. stressgerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak voordat medewerker er zichzelf van bewust is.
 • Preventie: 75% van stressgerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen.
 • Zeer gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden.
 • Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten.
 • Organisaties zijn nu echt in staat om iets aan preventie te doen.
 • Privacy en veiligheid medewerkers  gegarandeerd door gelicenseerde coaches.

Overtuigd of behoefte aan meer informatie? Neem contact met ons op.

Kosten Vitality Mind Challenge®

 

Voorkomen is beter én veel goedkoper dan genezen.

Uitgaande van bovenstaande voorbeeld zijn de kosten per medewerker in het MKB gemiddeld ruim € 72.000,- per jaar in het geval van 242 dagen stressgerelateerd psychisch verzuim. Dat is € 300 per dag.

Stel de organisatie telt 15 medewerkers van wie je wilt dat ze niet met stressgerelateerd psychische klachten thuis komen te zitten. De gemiddelde kosten van VMC® bedragen € 5.100 op jaarbasis, voor alle 15 medewerkers. Dat is 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn rekening neemt. De kosten zijn inclusief een VMC® test voor alle medewerkers en coaching waar nodig.

Overtuigd of behoefte aan gedetailleerde informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan voor je klaar.

Zie ook CoachWorkspot

Arsenaalplaats 33
6511 PD  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram