Dit kost een dag verzuim

21 januari 2020

De gemiddelde kosten van verzuim zijn € 300,- per dag!

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300,- per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers zoals in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Stijgende trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2019.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.
In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,-.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Vitality Mind Challenge® voorkomt psychisch verzuim

Nu, meer dan ooit  is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt het?

 • Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® in
 • De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%)
 • Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van WERKENDEMENSEN
 • Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in 34% van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig)
 • Gemiddeld aantal coachsessies bedraagt 4,3 uur

Waarom?

 • Unieke voorspellende waarde t.a.v. stressgerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak voordat medewerker er zichzelf van bewust is
 • Preventie: 75% van stressgerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen
 • Zeer gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden
 • Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten
 • Organisaties zijn nu echt in staat om iets aan preventie te doen
 • ‘Veiligheid’ van de medewerkers is gegarandeerd door gelicenseerde coaches

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan graag voor u klaar!

Scholenhof 43
6511 SG  Nijmegen
Telefoon: 024 675 13 54
Mail: info@werkendemensen.nlwebsite: www.werkendemensen.nl
K.v.K.: 09167015
BTW: NL8156.77.200.B.01
IBAN: NL94 KNAB 0254 9044 16

©2019/2020 WERKENDEMENSEN v.o.f.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram