Wat zijn de gemiddelde kosten voor een dag verzuim per medewerker?

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer €300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.
In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,-- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,--.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Het is nu mogelijk om écht iets aan preventie te doen!

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt sinds kort over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Coaching was nog nooit zo effectief!

Hoe werkt het?

 • Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® in
 • De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%)
 • Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van WERKENDEMENSEN
 • Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in 34% van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig)
 • Gemiddeld aantal coachsessies bedraagt 4,3 uur

Waarom?

 • Unieke voorspellende waarde t.a.v. stressgerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak voordat medewerker er zichzelf van bewust is
 • Preventie: 75% van stressgerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen
 • Zeer gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop gefocust moet worden
 • Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten
 • Organisaties zijn nu echt in staat om iets aan preventie te doen
 • ‘Veiligheid’ van de medewerkers is gegarandeerd door gelicenseerde coaches

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,-- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie?

Aarzel niet en neem contact op. WERKENDEMENSEN staat graag voor u klaar!

Hans Swartjes,

Eigenaar en Coach bij WERKENDEMENSEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *