Als een collega of jijzelf een depressie ervaart is dat niet allen van invloed op de eigen persoon. Ook voor de omgeving kan het lastig zijn om met depressie om kan gaan. Depressie kan het gevolg zijn van een burn-out.  Wat kun je doen voor iemand met een depressie - en wat doe je niet. 10 tips.

1. Oordeel niet, maar luister

Laat depressieve collega aan het woord en vraag naar zijn of haar gedachten en gevoelens. Iemand die depressief is, schaamt zich vaak voor zijn gedachten. Veroordeel die niet. Negatieve gedachten over zichzelf, anderen en het leven horen erbij. Vertel de betrokkene dat het zijn gedachten zijn en niet zijn persoon. Gedachten kunnen worden omgebogen.

2. Wees terughoudend met het geven van adviezen

Adviezen kunnen worden opgevat als verwijt. Een depressief persoon is niet dom en weet dat hij bijvoorbeeld moet gaan sporten, maar hij kan dat vaak simpelweg niet. Het is beter te vragen hoe je kunt helpen.

3. Geef aandacht

Blijf de depressieve collega uitnodigen voor feestjes en andere activiteiten ook al weet je dat hij er geen zin in heeft. Dring niet te hard aan en verplicht niet. Verwacht geen respons en interactie. Een keer per week een sms’je met ‘hoe gaat het?’ doet al goed.

4. Verwacht geen interesse

Een depressieve collega is nergens in geïnteresseerd en meet zich vaak een onverschillige houding aan. Het hoort bij de depressie, veroordeel het niet. Hij vindt het zelf ook erg genoeg.

5. Iemand is ziek en niet zichzelf

Depressie is een ziekte en zieke mensen zijn niet zichzelf. Zeg dat hij door zijn depressie alles door een zwarte bril ziet. Probeer hem niet te overtuigen dat de wereld anders is dan hij ervaart. Luister gewoon.

6. Geef je grenzen aan

Het kan voor jezelf vermoeiend en ingrijpend zijn om met een depressieve collega om te gaan. Hij heeft weinig ruimte voor aandacht voor een ander en hij kan je uitputten. Neem tijd voor jezelf, zoek zonodig professionele hulp. Word geen hulpverlener.

7. Onderneem samen

In een depressie wil je het liefst alleen zijn. Blijf stimuleren en uitnodigen om samen activiteiten te ondernemen. Stel je hierin niet dwingend op.

8. Zoek professionele hulp

Wijs op professionele hulp. Vertel dat er therapieën en medicijnen zijn die kunnen ondersteunen. Wees hierin ook niet dwingend. Het moet uiteindelijk uit de depressieve collega zelf komen.

9. Vraag waarmee je kunt helpen

Een depressieve collega heeft vaak moeite met dagelijkse bezigheden: administratie,  boodschappen en huishouden.  Competenties en interesses nemen af. Maak geen verwijten maar biedt hulp aan met gepaste terughoudendheid.

10. Praten over zelfmoord

Regelmatig hebben depressieve personen zelfmoordgedachtes. Vraag hiernaar en veroordeel ook deze gedachten niet. Reken erop dat hij zich ook hierover schuldig voelt. Zeg hem dat hij waardevol is, dat die gedachten bij de depressie horen en dat het voorbijgaat. Het helpt al om erover te praten.

Heeft een collega (of jijzelf) last van depressie? 

WERKENDEMENSEN biedt diensten aan die depressie verhelpen en voorkomen:

Vitality Mind Challange ®

Individuele- en groepscoaching

Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn.

Hoge kosten

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.

In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,-- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,--.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Vitality Mind Challenge® (VMC)

Het is nu mogelijk om écht iets aan preventie te doen! Nu, meer dan ooit  is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stress gerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC). Met de inzet van deze  tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt het?

Waarom?

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,-- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie? Aarzel niet en neem contact op. WERKENDEMENSEN staat graag voor u klaar.

Zie ook CoachWorkspot

De gemiddelde kosten van verzuim zijn € 300,- per dag!

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300,- per medewerker. Bij organisaties met hoogopgeleide medewerkers zoals in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Stijgende trend

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2019.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.
In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,-.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Vitality Mind Challenge® voorkomt psychisch verzuim

Nu, meer dan ooit  is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt het?

Waarom?

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie? Neem contact op met WERKENDEMENSEN. We staan graag voor u klaar!

Er zijn per jaar gemiddeld 200.000 arbeidsongevallen!

Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van? 

Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Wat kost dit?

Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld kunnen geven.

In 2013 bijvoorbeeld waren de totale kosten € 270 miljoen, hiervan € 69 miljoen aan medische kosten en ruim € 200 miljoen aan verzuimkosten. Voor de periode van 2007-2011 worden er zelfs de volgende cijfers genoemd: medische kosten € 120 miljoen en verzuimkosten € 790 miljoen! Al en met al behoorlijk bedragen.

Kosten die u als werkgever voor uw rekening krijgt. Laat staan wat zo’n (ernstig) ongeval doet met de productiviteit en sfeer op de werkvloer.

Bovenstaande feiten laten mede zien hoe belangrijk het is om ongevallen te voorkomen.

Welke tools kunnen wij u bieden om u hierbij te helpen?

RI&E

De basis voor iedere werkgever is de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, welke tevens een verplichting is vanuit de Arbowet wanneer u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert, zie het diagram hieronder.

Bent u RIenE plichtig?

Ongevallen en bijna-ongevallen

Mocht er alsnog iets fout gaan dan is dat natuurlijk een goed moment om van te leren. In het geval van een ongeval bent u zelfs verplicht om hier onderzoek naar te doen en verbeteracties uiteen te zetten. Door te leren van bijna-ongevallen en die mogelijkheid aan te pakken om uw (werk)omgeving veiliger te maken kan u erger voorkomen. Samen met u en uw medewerkers zullen we de juiste structuur vinden zodanig dat er een veiligheidverbeterproces komt dat bij u en uw bedrijf past.

Trainingen, toolboxen en voorschriften

Om onveilige situaties te voorkomen dienen deze situaties allereerst herkend te worden. Training en toolboxen zullen u en uw medewerkers bewust maken van de mogelijke gevaren binnen uw bedrijf en de risico’s die hiermee samenhangen. Een op maat gemaakt pakket kan u hierbij helpen, de basis hiervan is de eerder genoemde RI&E, waarin alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart zijn gebracht. Aan de hand van die risico’s kunnen we u ook helpen met het opstellen van de juiste (werk)voorschriften, zodanig dat er altijd naslag mogelijk is voor u en uw medewerkers over de veilige werkmethoden.

Veiligheidscultuur

Aan de meeste arbeidsongevallen gaat onveilig gedrag vooraf. Cultuur is de som van alle gedragingen binnen uw bedrijf, dit geldt dus zeker ook voor de veiligheidscultuur. We hebben een workshop ontwikkeld die u direct kan helpen de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf te verbeteren. Het is een hands-on workshop waarbij direct afspraken worden vastgelegd, maar dat u ook een structuur biedt om mee verder te werken aan uw (veiligheids)cultuur.

Het klinkt als een cliché: “Voorkomen is beter dan genezen!”, maar de feiten aan het begin van dit artikel liegen er niet om. Samen met u willen wij van WERKENDEMENSEN de juiste tools inzetten om uw risico’s te verminderen en de kans te verkleinen op onvoorziene kosten ten gevolge van verzuim door ongevallen.

Graag nodig ik u uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek om gezamenlijk te kijken naar hoe we samen uw bedrijf naar een hoger (veiligheids)plan kunnen brengen.

Wouter Koppelaar

Eigenaar en Veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram