Uitval door burnout- en depressieve klachten vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen. Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is WERKENDEMENSEN in staat u hierbij uitstekend van dienst te zijn.

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300 per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,-- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.
In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,-- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,--.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Het is nu mogelijk om écht iets aan preventie te doen!

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt sinds kort over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC). Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Coaching was nog nooit zo effectief!

Hoe werkt het?

Waarom?

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,-- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie?

Aarzel niet en neem contact op. WERKENDEMENSEN staat graag voor u klaar!

Hans Swartjes,

Eigenaar en Coach bij WERKENDEMENSEN

Zie ook onze specifieke site CoachWorkspot 

De gemiddelde kosten van verzuim zijn € 300,- per dag!

Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim in het MKB ongeveer € 300,- per medewerker. Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen deze oplopen naar € 850,- per dag of meer.

Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst. Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.

Dat de kosten voor verzuim hoog zijn, zal voor geen enkele organisatie of ondernemer een verrassing zijn. Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ter illustratie: het psychisch verzuim was in 2014 al 8 keer hoger dan in 2009.

In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker, uitgevallen met psychisch verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.
In het MKB-voorbeeld betekent dit ruim € 72.000,- en in het voorbeeld van de organisatie met hoogopgeleide specialisten meer dan € 200.000,-.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten voor één medewerker!

Het is nu mogelijk om écht iets aan preventie te doen!

Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om te voorkomen dat medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stressgerelateerd psychisch verzuim.
WERKENDEMENSEN beschikt sinds kort over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch verzuim voorkomen worden.

Coaching was nog nooit zo effectief!

Hoe werkt het?

Waarom?

Kosten VMC® inclusief coaching

In het bovenstaande voorbeeld uitgaande van het MKB zijn de kosten per medewerker gemiddeld ruim € 72.000,- (242 dagen) in het geval van stressgerelateerd psychisch verzuim.
Stel u heeft een organisatie van 15 medewerkers. De gemiddelde kosten bedragen dan slechts 17 dagen verzuim die normaal één medewerker voor zijn/haar rekening neemt. Dit is inclusief VMC® test van alle medewerkers en coaching waar nodig.

Bent u overtuigd? Of heeft u behoefte aan meer gedetailleerdere informatie?

Aarzel niet en neem contact op. WERKENDEMENSEN staat graag voor u klaar!

Hans Swartjes

Eigenaar en Coach bij WERKENDEMENSEN

Er zijn per jaar gemiddeld 200.000 arbeidsongevallen!

Dit zijn er dus bijna 4000 per week. Wat vindt u hier nu van? 

Van al deze ongevallen in één jaar zijn er 2300 ernstig, waarbij er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Wat kost dit?

Het is lastig om hier recente gegevens over te vinden, maar onderstaande zal u een beeld kunnen geven.

In 2013 bijvoorbeeld waren de totale kosten € 270 miljoen, hiervan € 69 miljoen aan medische kosten en ruim € 200 miljoen aan verzuimkosten. Voor de periode van 2007-2011 worden er zelfs de volgende cijfers genoemd: medische kosten € 120 miljoen en verzuimkosten € 790 miljoen! Al en met al behoorlijk bedragen.

Kosten die u als werkgever voor uw rekening krijgt. Laat staan wat zo’n (ernstig) ongeval doet met de productiviteit en sfeer op de werkvloer.

Bovenstaande feiten laten mede zien hoe belangrijk het is om ongevallen te voorkomen.

Welke tools kunnen wij u bieden om u hierbij te helpen?

RI&E

De basis voor iedere werkgever is de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, welke tevens een verplichting is vanuit de Arbowet wanneer u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert, zie het diagram hieronder.

Bent u RIenE plichtig?

Ongevallen en bijna-ongevallen

Mocht er alsnog iets fout gaan dan is dat natuurlijk een goed moment om van te leren. In het geval van een ongeval bent u zelfs verplicht om hier onderzoek naar te doen en verbeteracties uiteen te zetten. Door te leren van bijna-ongevallen en die mogelijkheid aan te pakken om uw (werk)omgeving veiliger te maken kan u erger voorkomen. Samen met u en uw medewerkers zullen we de juiste structuur vinden zodanig dat er een veiligheidverbeterproces komt dat bij u en uw bedrijf past.

Trainingen, toolboxen en voorschriften

Om onveilige situaties te voorkomen dienen deze situaties allereerst herkend te worden. Training en toolboxen zullen u en uw medewerkers bewust maken van de mogelijke gevaren binnen uw bedrijf en de risico’s die hiermee samenhangen. Een op maat gemaakt pakket kan u hierbij helpen, de basis hiervan is de eerder genoemde RI&E, waarin alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart zijn gebracht. Aan de hand van die risico’s kunnen we u ook helpen met het opstellen van de juiste (werk)voorschriften, zodanig dat er altijd naslag mogelijk is voor u en uw medewerkers over de veilige werkmethoden.

Veiligheidscultuur

Aan de meeste arbeidsongevallen gaat onveilig gedrag vooraf. Cultuur is de som van alle gedragingen binnen uw bedrijf, dit geldt dus zeker ook voor de veiligheidscultuur. We hebben een workshop ontwikkeld die u direct kan helpen de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf te verbeteren. Het is een hands-on workshop waarbij direct afspraken worden vastgelegd, maar dat u ook een structuur biedt om mee verder te werken aan uw (veiligheids)cultuur.

Het klinkt als een cliché: “Voorkomen is beter dan genezen!”, maar de feiten aan het begin van dit artikel liegen er niet om. Samen met u willen wij van WERKENDEMENSEN de juiste tools inzetten om uw risico’s te verminderen en de kans te verkleinen op onvoorziene kosten ten gevolge van verzuim door ongevallen.

Graag nodig ik u uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek om gezamenlijk te kijken naar hoe we samen uw bedrijf naar een hoger (veiligheids)plan kunnen brengen.

Wouter Koppelaar

Eigenaar en Veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram