WERKENMDEMENSEN coach Hans SwartjesHans Swartjes, mede-oprichter van WERKENDEMENSEN, werpt zich binnen het WERKENDEMENSEN-team op als coach, running therapeut en intervisie begeleider. 'Ik begeleid mensen met stress gerelateerde problematiek en personen die dreigen vast te lopen in hun werk of op zoek zijn naar meer energie en werkgeluk.'

Het menselijk gedrag

Na jarenlang als productiemanager gewerkt te hebben bij een internationale organisatie groeide de interesse om meer te weten van het menselijk gedrag. 'Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Na een korte periode psychologie te hebben gestudeerd ben ik gestart met een coachopleiding. In 2007 ben ik in KCenC gestapt, de eerste expert op het gebied van (E-)intervisie, gespecialiseerd in het (re-)integreren van medewerkers na ernstige ziektes. KCenC werd later WERKENDEMENSEN.' 

Cursus Vitaal Leiderschap

'Binnen het WERKENDEMENSEN-team begeleid ik intervisie trajecten voor uiteenlopende organisaties. Met intervisie sturen en begeleiden we de communicatieprocessen in de professionele (groeps)ontwikkeling van werknemers. Ik ben gespecialiseerd in het verhelpen van stress en burn-out klachten op individueel niveau en het werken aan preventie op organisatieniveau. Voor die laatste groep verzorg ik de cursus Vitaal Leiderschap, die zowel live als online wordt gegeven.'

Specifieke kennis en ervaring

'Wat WERKENDEMENSEN bijzonder maakt is de specifieke kennis en ervaring van de  coaches. Dat gecombineerd met hun verscheidenheid aan begeleidingsvaardigheden maakt van WERKENDEMENSEN voor elke organisatie een geschikte partner om stress en burn-out klachten van medewerkers te voorkomen.' 

Maak een afspraak met Hans

Lees ook:
Cursus Vitaal Leiderschap voorkomt emotionele en financiële schade
Hardlopen tegen depressie, burn-out en lusteloosheid

productie The Content Room

Webinar RIE voor Dummies

WERKENDEMENSEN  grijpt de Week van de RI&E (21 t/m 25 september) aan om de webinar RI&E voor Dummies te organiseren over de noodzaak van een risico inventarisatie en evaluatie. MKB-ondernemers kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via wouter@werkendemensen.nl.

De webinar geeft antwoord op vragen als:

In RI&E voor Dummies legt Wouter Koppelaar, veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN de basisiprincipes van de RI&E uit.

Bedrijven met personeel zijn verplicht hun RI&E op orde te hebben ter bevordering van veilig en gezond werken. De praktijk wijst uit dat MKB bedrijven hierin tekortschieten.

Strenge RI&E controles

Wouter: 'Het ontbreken van een RI&E kan een ondernemer duur komen te staan. Er hangen boetes in de lucht of erger, het werk kan worden stilgelegd. Zorg er als ondernemers dus voor dat je een up-to-date RI&E hebt.' 

De Inspectie SZW controleert streng op de aanwezigheid van een RI&E, die vooral door kleine organisaties niet altijd wordt nageleefd. De inspectie mag direct een boete opleggen als een organisatie geen RI&E heeft. En die bedragen zijn niet mals.

Volg de webinar RI&E en ontvang de gratis whitepaper

In de onze Webinar RI&E voor Dummies  bespreken we alle zaken waar je als ondernemer direct zelf mee aan de slag kunt. Alle deelnemer ontvangen na afloop de whitepaper 'RI&E voor Dummies'

Gratis onderzoek

Daarnaast plannen we voor elke deelnemer twee gratis opvolg acties in. We komen dan bij je langs en onderzoeken wat er in je onderneming moet gebeuren om de inspectie voor te zijn. 

De Webinar duurt een half uur .

Datum: vrijdag 25 september

Aanvang: 10.00 uur

Aanmelden: wouter@werkendemensen.nl

Bij aanmelding ontvang je direct een bevestiging in je mailbox met bijbehorende link voor de webinar.

Week van de RI&E

Lees:
Risico Inventarisatie houdt je bedrijf fit en gezond

Veilig werken? Breng de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op ordewebinar

Risico Inventarisatie levert veel voordeel op

Het mag voor niemand een geheim meer zijn dat elk bedrijf met personeel verplicht is een Risico Inventarisatie en Evaluatie - RI&E - uit te voeren. Maar wat levert zo'n RI&E je eigenlijk op? En niet onbelangrijk, wat gaat het je kosten? De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden met: veel meer dan je denkt. Het antwoord op de tweede vraag maakt je blij: 1 euro.

Een onderzoek van ISSA toont aan dat het voor bedrijven loont om 1 euro te investeren in gezond en veilig werken. Want die ene euro levert een bedrijf gemiddeld 2,20 euro op. 

Je vraagt je daarom misschien af waarom veel bedrijven geen RI&E hebben. In Nederland gaat maar liefst 30 tot 50 procent van de bedrijven zonder de – wettelijk verplichte – RI&E door het leven. Marc Kuipers inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van een ‘schokkend aantal’. Het betekent dat bedrijven de eigen verantwoordelijkheid onvoldoende invullen. Ze moeten daarmee aan de slag, vindt Kuipers.

Kosten Risico Inventarisatie

Elke ondernemer wil natuurlijk weten hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden? Dat haal je uit deze uitgebreide kosten-batenanalyse van de RI&E. Die maakt kort en overzichtelijk duidelijk welke kosten ermee zijn gemoeid. En ook wat het je organisatie  oplevert.

Qua kosten gaat het vooral om tijd die gemoeid is met:

Baten Risico Inventarisatie

Bij de baten moet je denken aan het welzijn en de vitaliteit van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. Maar ook aan het positieve imago dat je bedrijf opbouwt als het zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. En vergeet de betere kwaliteit van  producten/diensten niet. Allemaal winstfactoren die een waardevermeerdering van de onderneming opleveren.

Kostenbesparing Risico Inventarisatie

Daarnaast valt er voordeel te halen uit kostenbesparingen door de RI&E.
Denk aan:
● verzuimreductie
● minder onderbrekingen in het productieprocessen
● minder verloop personeel
● afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten
● voorkomen van inspectieboetes

Benieuwd hoeveel voordeel jouw onderneming haalt uit een RI&E?

Neem contact op

Lees  ook:
Veilig werken? Breng de RI&E op orde

Wie is veiligheidskundige Wouter Koppelaar?

productie The Content Room

Wie is veiligheidskundige Wouter Koppelaar? 1

Wouter Koppelaar mede-oprichter van WERKENDEMENSEN houdt zich bezig met Arbo-vraagstukken. Hierbij gaat het om zowel de harde als de zachte kant van het vak. Denk aan - bijna - ongevalsrapportages en analyses hierop, ongevalsonderzoek, risicobeoordelingen (RI&E), begeleiding van ISO45001-trajecten, auditing en toolbox trainingen. Maar ook coaching en begeleiding van - veiligheids- cultuurveranderingen behoren tot de werkzaamheden

Health, Safety and Environment

Voordat hij samen met zijn compagnons Hans Swartjes en René Koppelaar WERKENDEMENSEN oprichtte, was hij werkzaam als Maintenance and Facility Manager verantwoordelijk voor het onderhoud aan machines en gebouwen, inclusief andere facilitaire contracten. 'Mijn interesse voor Health, Safety and Environment werd gewekt en ben ik toen de post hbo-opleiding Hogere Veiligheidskunde bij PHOV gaan volgen. Het vakgebied sprak me erg aan en kreeg ik de mogelijkheid om fulltime als Health and Safety officer aan de slag te gaan bij Hyster Yale.'

ISO45001-trajecten

'WERKENDEMENSEN gaat voor mij een stap verder. Het biedt de gelegenheid om voor bedrijven van toegevoegde waarde te zijn. En dat niet alleen op veiligheidskundig vlak. Ik ben ook opgeleid tot intervisie begeleider. Dat werk doet ik met heel veel plezier. Het is mooi om de deelnemers te zien groeien tijdens onze  intervisie sessies.'

 'Veel ervaring is opgedaan met ISO45001 trajecten. Daarvoor heb ik opleiding tot Lead-Auditor ISO45001:2018 met succes afgerond. Bedrijven uit verschillende branches heb ik kunnen helpen met de implementatie van processen rond - bijna- ongevalsrapportage en zo meegeholpen aan het terugdringen van bedrijfsongevallen en uitval van medewerkers. Dat geeft enorme voldoening.'

Lees ook:
WERKENDEMENSEN helpt MKB met de Risico-, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplichting op orde brengen

Risico Inventarisatie houdt je bedrijf fit en gezond

Arboportal

productie The Content Room

Risico Inventarisatie bevordert veilig werken

Bedrijven met personeel zijn verplicht hun Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde te hebben ter bevordering van veilig en gezond werken. De praktijk wijst uit dat MKB bedrijven hierin tekort schieten.

Daardoor missen ze de basis voor een wettelijke verplichting die de RI&E met zich meebrengt. Ook ontbreekt het bij kleine MKB bedrijven aan ongevallenrapportages en toolboxen waarmee de veiligheid voor personeel geborgd kan worden. De kans op uitval door bedrijfsongevallen is hierdoor groter, terwijl het juist voor MKB bedrijven moeilijk is om personeelsuitval op te vangen. Via WERKENDEMENSEN kunnen kennis, advies en trainingen op het gebied van veiligheid worden ingekocht

RI&E verplichting nakomen

Wouter Koppelaar veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN: 'In elke branche zie je dat organisaties de RI&E verplichting niet nakomen waardoor onveilige situaties ontstaan. Met name de kleine MKB organisaties hebben  geen ruimte om een veiligheidsdeskundige in vaste dienst te nemen. De situatie verandert pas als daarvoor  de financiële mogelijkheden vrij komen of deskundigheid wordt ingehuurd.'

Veel ondernemers doen waar ze goed in zijn en waar ze hun geld mee kunnen verdienen. Daar ligt de kennis van de ondernemer. Rond Arbozaken is die kennis vaak niet of onvoldoende aanwezig. Wouter: 'Alle werkgevers geven aan dat ze veilig werken belangrijk vinden. Maar als je doorvraagt, weten ze niet hoe ze hier vorm aan moeten geven. Onwetendheid speelt een rol.'

Rendement

Met zijn kennis en ervaring opgedaan op de werkvloer en als leidinggevende van grote groepen verwerft Wouter als veiligheidskundige op pragmatische wijze inzicht in waar en welke zaken en processen mislopen in een organisatie. Hij zorgt ervoor dat processen die geïmplementeerd moeten worden zoveel mogelijk deel uit gaan maken van bestaande processen. De impact qua investering en tijd wordt minimaal gehouden, terwijl gewerkt wordt aan een zo groot mogelijk rendement.

GAP-analyse

Cruciaal voor de aanpak van veiligheidsissues is voor WERKENDEMENSEN de analyse van de hulpvraag. Waar schort het aan in een organisatie? Waar ligt de behoefte op het gebied van veiligheid? Een gedegen analyse wordt bereikt door samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan en door te vragen. Daarop volgt de GAP-analyse: wat is het einddoel en wat is er al aanwezig? Wat is daarvan bruikbaar en wat moet worden aangepast? Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en worden samen met de opdrachtgever afspraken gemaakt, waarbij de nodige evaluatiemomenten worden vastgelegd. 

Online consultancy

De dienstverlening van WERKENDEMENSEN verloopt zowel face-to-face als digitaal. Wouter: 'Sommige zaken moeten we 'live' op de werkvloer bekijken. We hebben in deze veranderende tijden via TEAMS diverse online intervisie sessies achter de rug. Als er duidelijke etiquette regels worden afgesproken en het intervisie model voor iedereen duidelijk is, verloopt online consultancy op rolletjes.'

'Online consultancy vormt geen belemmering voor een goed advies en implementatie. Online meetings zorgen ervoor dat afspraken efficiënter verlopen. Dit levert tijdwinst op. Ook het milieu-aspect speelt een rol. Er wordt niet van afspraak naar afspraak gereden. Dat komt het milieu en duurzaamheid ten goede.'

Wil je weten wat je organisatie mist op het gebied van veiligheid? Vraag vrijblijvend consultatiegesprek aan met WERKENDEMENSEN.

Neem contact op

Bewezen ervaring

WERKENDEMENSEN richt zich op het ondersteunen van de bedrijven om verzuim te voorkomen. Ons team bestaat uit professionals met bewezen ervaring, opgedaan in verschillende branches.
Naast consultancy op veiligheidskundig vlak kan WERKENDEMENSEN worden ingezet voor:

Lees ook:
Wie is veiligheidskundige Wouter Koppelaar?

Risico Inventarisatie houdt je bedrijf fit en gezond

Arboportal

productie The Content Room

Ziekteverzuim, toenemende werkstress, leefstijl gerelateerde ziektes en lage betrokkenheid zetten duurzame inzetbaarheid van medewerkers onder druk. De nieuwe online cursus Vitaal Leiderschap van WERKENDEMENSEN brengt hierin verandering. De cursus leert je als leidinggevende burn-outs te voorkomen en een gezonde, optimale werksituatie te creëren. Het levert vitale medewerkers op die bijdragen tot het succes van de onderneming.

Stijl van leidinggeven bepaalt vitaliteit medewerkers

Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat het duurzaam tegengaan van burn-outs alleen iets oplevert als óók wordt geïnvesteerd in leidinggevenden.

De stijl van leidinggeven is bepalend voor de vitaliteit van medewerkers. Een leidinggevende kan sturen op persoonlijke ontwikkeling en omgaan met tegenslagen, met betere prestaties als gevolg. 

Wat Vitaal Leiderschap je leert

Veel managers kampen dagelijks met het vinden van een manier om de nadelige effecten van burn-out op de werkvloer te voorkomen. In onze online cursus Vitaal Leiderschap leer je aan de hand van theorie en praktische opdrachten voor je afdeling een anti burn-out strategie op te zetten.

De cursus verschaft inzicht in motivatie- en uitputtingsprocessen en je leert vaardigheden om een grondige analyse in de werkomgeving uit te voeren. Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig een burn-out analyse en strategie te formuleren en te implementeren

Doel van cursus

Doel van de cursus is om leidinggevenden een significante bijdrage te laten leveren aan bevlogenheid en vitaliteit van medewerkers. Hiermee ontstaat grip op (dreigend) burn-out gerelateerd verzuim.

Belangrijk om te weten

Als cursist sta je er niet alleen voor. Onder begeleiding van deskundige coaches met een managementachtergrond en vakgenoten werk je aan een eigen aanpak.

Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats voor afstemming over de verschillende online contactmomenten met coach en andere deelnemers.

Inhoud cursus Vitaal Leiderschap:

Selecteer een datum en maak direct een afspraak.

Vitaal leiderschap ontwikkel je tijdens de online cursus van WERKENDEMENSEN.

Lees ook :

Inspirerende individuele- en groepscoaching

WERKENDEMENSEN beschikt over een ruim aanbod coachingsmogelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefstijl.

Het coronavirus heeft ons gebracht bij Het Nieuwe Nu. Met een 1,5 meter maatschappij kunnen we ons voorstellen dat je liever geen 'live' coachingsprogramma instapt. Online coaching via je computer of tablet biedt uitkomst.

We hebben de volgende online programma's samengesteld:

De oplossing voor gezondheid- en veiligheid issues

WERKENDENMENSEN is gespecialiseerd in stress- en burn-out coaching, teamontwikkeling en management coaching. We maken de impact van coachen meetbaar. De focus ligt op leren van, met en door elkaar. Gezamenlijk gaan we op zoek gaan naar kritieke organisatieproblemen en verbeterkansen.

Onze coaches  zijn experts op hun vakgebied en in staat de groeicapaciteit uit mens en organisatie te halen. 

Online coaching lost gezondheids- en veiligheidsproblemen op en kan preventief worden ingezet. Persoonlijk leed, verzuim en hoge onkosten behoren dan tot het verleden. De weg naar een veilige onderneming en een vitaal leven ligt open.

Online coaching via Teams, Zoom of wat je wilt

width=

WERKENDEMENSEN maakt online gebruik van het online programma Teams. Als de  voorkeur uitgaat naar een andere applicatie (Teamviewer, Skype, Messenger, Zoom of FaceTime) dan passen wij ons gewoon aan. 

Lees meer over een gezond, veilig en succesvol bestaan via de coachingsprogramma' van WERKENDEMENSEN.

Een toolbox en toolboxmeeting zijn doeltreffend middelen om medewerkers te informeren over hun werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Als werkgever ben je daartoe verplicht volgens de Arbowet. Werknemers worden zich met een toolbox bewust van de risico's die ze tijdens hun werkzaamheden lopen, met als gevolg dat de veiligheid in de organisatie toeneemt. 

Een toolbox kan bestaan uit instructies voor een medewerker over hoe om te gaan met het materiaal of informatie over het borgen van zijn veiligheid en die van de collega's. Toolboxen kunnen in elke branche worden toegepast. We leggen je uit wat een toolbox is en wat het nut is van het organiseren van een toolboxmeeting.

WERKENDENMENSEN brengt toolbox naar hoger plan

Een toolbox bestaat vaak uit niet meer dan een A4-tje of pdf-bestand op een website. WERKENDEMENSEN tilt de toolbox naar een hoger plan. René Koppelaar: 'In onze online toolboxen stellen we vragen aan medewerkers om te checken of de instructies zijn begrepen. De praktijk wijst uit dat medewerkers het A4-tje of de pdf even snel doornemen om het vervolgens in de prullenbak te kiepen. Of de materie daadwerkelijk bij de medewerker is geland, wordt niet gecontroleerd.'

Veel bedrijven kunnen niet aantonen dat medewerkers de toolbox hebben gelezen.

Hierop kan gecontroleerd worden door inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Het kunnen overleggen van documentatie waarin staat dat de werknemer de toolbox heeft doorgenomen en begrepen helpt bij de controle.

De online toolbox van WERKENDEMENSEN is interactief

WERKENDEMENSEN ontwerpt toolboxen waaraan trainingen kunnen worden gekoppeld die medewerkers leren om te gaan met materiaal en situaties. Wij testen medewerkers vervolgens op de nieuw vergaarde kennis en vaardigheden. 

René: 'Een toolbox richt zich op wat de medewerker gaat doen. Veel mensen gebruiken in deze tijd van corona een mondkapje. Je kunt een toolbox ontwerpen voor het omgaan met mondkapjes en tegelijkertijd gebruikers leren om er zorgvuldig mee om te gaan zodat besmetting via het kapje wordt voorkomen.'

Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.Een toolbox beschrijft het veilige gebruik van mondkapjes.

Organiseer een doeltreffende online toolboxmeeting

WERKENMENSEN stelt niet alleen toolboxen samen, we organiseren ook doeltreffende online toolboxmeetings. Dit kan een overleg zijn waarin leidinggevenden en medewerkers van gedachten wisselen over veiligheidsthema's, bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen. Veilig werken begint met weten hoe er veilig gewerkt moet worden in een bepaalde situatie. En als werkgever ben je wettelijk verplicht om medewerkers instructies te geven om risicovolle werkzaamheden veilig te laten uitvoeren.

Het belang van een toolboxmeeting

Bij een toolboxmeeting is het van belang dat de leidinggevende de inhoud van de instructies effectief overbrengt op medewerkers. Dit doe je door:

Draagvlak creëren met de een online meeting

Een online toolboxmeeting is alleen van waarde als er draagvlak voor ontstaat. Om het belang van veiligheid te benadrukken is het essentieel dat het management meedoet aan het overleg. Het toont betrokkenheid met veilig werken, stimuleert veiligheidsgedrag en vergroot het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Toezicht houden op de instructies is noodzakelijk en naleving essentieel. Dit is tevens een verplichting vanuit de Arbo. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van je medewerkers. Je kunt aansprakelijk worden gesteld als het hieraan schort, met alle negatieve gevolgen van dien zoals hoge boetes, imagoschade, verloren tijd en energie.

Online toolboxmeeting organiseren? WERKENDENMENSEN regelt het

Wil je een online meeting organiseren? Of het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verhogen? WERKENDEMENSEN biedt een uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van ISO 45001 implementatie, ongevallenpreventie en risico-inventarisaties en -evaluatie via training, coaching en consultancy. 

productie The Content Room

WERKENDENMENSEN in tijden van corona

Het coronavirus heeft ons gebracht bij het nieuwe nu en de 1,5 meter economie.  WERKENDEMENSEN anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen door van live trainingen en coachingsprogramma's over te schakelen op online sessies.

Intervisie voor iedereen

We starten met een gratis online intervisiesessie voor leidinggevenden. Wat betekent het om op afstand leiding te geven in tijden van corona ? Hoe breng je online instructies over op collega's? 

Je hoeft geen ervaring te hebben met intervisie om deel te nemen. De sessies zijn voor iedereen geschikt. Hieronder leggen we uit wat intervisie met WERKENDEMENSEN inhoudt.

Meld je aan voor de gratis intervisie sessie van WERKENDENMENSEN.

Doel van intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die in hetzelfde vakgebied werkzaam of in opleiding zijn. Onderwerp van gesprek vormen de dagelijkse werkzaamheden en de daaraan gerelateerde thema's. Leidinggeven is er daar een van. Maar intervisie kan ook gaan over omgaan met teleurstelling, boosheid of irritatie. De deelnemers bespreken zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. Doel is stilstaan bij waar je mee bezig bent. Bewust worden van wat je doet. Herkenning van elkaars werkproblemen speelt een grote rol bij intervisie.

Opbrengst van intervisie

De bedoeling is de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren.

Je ontwikkelt:

Intervisie, hoe geef je op afstand leiding.

In steeds meer branches wordt door organisaties gebruik gemaakt van intervisie, waardoor deelnemers van elkaar leren over de inhoud van de werkzaamheden en de in te zetten methodes. Intervisie is voor elke organisatie toepasbaar.

WERKENDEMENSEN maakt in de intervisiewereld het verschil door online sessies aan te bieden. We maken daarvoor gebruik van handige programma's als Teams, Teamviewer, Skype, Messenger, Zoom  en FaceTime. 

Meld je aan voor onze gratis intervisie sessie.

Lees meer over de intervisietrajecten van WERKENDEMENSEN.

productie The Content Room

WERKENDENMENSEN in tijden van corona

Het coronavirus zorgt voor specifieke stressgevoelens. Hoe ga je daar effectief mee om? Enkele adviezen vanuit het veld.

Doseer je informatieconsumptie

De Wereldgezondheidsorganisatie en psychiaters raden aan nieuws dat somber of angstig maakt links te laten liggen. Zoek informatie waarmee je praktische stappen kunt zetten, zo luidt het devies. Stress wordt aangewakkerd door snel veranderende informatie over de effecten en preventie van het virus. Tel daarbij op het nepnieuws dat rondzingt en de vele opportunistische roeptoeters die een rijke voedingsbodem vormen voor onrust. 

Omgaan met stress in tijden van het coronavirus 2

De hoeveelheid nieuws en informatie die elkaar in rap tempo opvolgen, doen de voorspelbaarheid en het levensritme waaraan we gewend zijn geen goed. En juist dat zijn zaken waaraan we behoefte hebben in tijden van crisis. 

Doseer dus je informatieconsumptie. Drie keer per dag nieuws checken is meer dan genoeg. Raadpleeg websites met betrouwbare informatie, zoals die van de overheid en RIVM  en laat je niet gek maken. Chronische stress kan de lichamelijke weerstand verzwakken.

Deel positieve verhalen

Deel via de sociale media positieve verhalen en beelden van mensen die de gevolgen van het coronavirus hebben ervaren. Denk aan de filmpjes van de zingende Italianen en het applaus vanaf balkons voor zorgpersoneel.

Houd controle

Controle houden is belangrijk. Wat kun je allemaal zelf doen om besmetting te voorkomen? Afstand houden, niet in groepjes afspreken, handen wassen, niet in je gezicht wrijven. Maar let op. Onderzoek wijst uit dat mensen die een week lang hun handen wasten een milde vorm van smetvrees ontwikkelden. Veiligheidsmaatregelen kunnen dus ook angstig maken.

Zoek afleiding

Lichaamsbeweging, afleiding en sociale contacten helpen om onrust te lijf te gaan. Ga wandelen, en zoek online naar ontspanningsoefeningen. Eet gezond en houd je aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Sociale contacten beschermen tegen angst en stress. Online zijn allerlei programma's te vinden zoals FaceTime, Skype en Google Hangouts.

Afleiding verlicht spanning en focus op gevaar doet stress toenemen. Richt je aandacht dus op andere zaken en je zult zien dat je angstgevoelens verminderen. Maatregelen tegen stress in je dagelijkse planning opnemen kan voordeel opleveren, want het wegvallen van de gebruikelijke dagindeling kan voor onrust zorgen. 

Betere tijden

De geschiedenis laat zien dat wereldwijde crises mens en maatschappij ook goede zaken opleveren. De pest maakte een einde aan het feodale stelsel en de Spaanse griep zorgde ervoor dat onze leefomgeving er hygiënischer op werd. Houd voor ogen dat er ook weer betere tijden aanbreken.

WERKENDEMENSEN wenst je een goede gezondheid toe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram