Intervisie

Deskundigheid en kwaliteit verbeteren binnen elke organisatie

Medewerkers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen jouw organisatie. De begeleide intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert en met de focus te werken aan oplossing en ontwikkeling. Daarnaast hebben veel medewerkers behoefte om van én met elkaar te leren.

Intervisie is een uitwisseling van kennis en ervaring tussen personen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Doel is de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De ontwikkeling van de deelnemers maakt daar onderdeel van uit. Elke sessie voorziet de deelnemers van handvatten die ze direct kunnen toepassen in de praktijk.

Onderwerpen die tijdens een sessie aan bod kunnen komen zijn:

 • functie en functioneren
 • de werkzaamheden
 • werkervaringen 
 • belemmerende emoties
 • overtuigingen 
 • verandering en ontwikkeling van de organisatie
 • persoonlijke en professionele ontwikkeling

Medewerkers ontwikkelen in elke sessie:

 • inzicht in eigen blinde vlekken
 • reflecterend vermogen
 • inzicht in competenties die nodig zijn
 • inzicht in werkwijze collega’s
 

Gelijkwaardigheid en veiligheid

 
Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Het accent ligt op het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers en het eigen maken van de verschillende methode(s). Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van het team en/of de organisatie.
 

Waarom is intervisie de investering meer dan waard?

 
Door de vele en snelle ontwikkelingen in deze huidige tijd, moeten werknemers (op diverse niveaus) ervoor zorgen dat ze deze kunnen bijhouden. Door (bij)scholing en intervisie kunnen goede werknemers behouden blijven voor de organisatie en dat de minder ervaren (jonge) werknemers leren op de werkplek. Dit speelt een cruciale rol in de veranderende arbeidsmarkt. Medewerkers kunnen zo hun professionaliteit verder verstevigen.
 

Intervisietrajecten

WERKENDEMENSEN faciliteert zowel begeleiding als training van groepen medewerkers. Onze trajecten bestaan uit:

 • vastlegging proces
 • voorlichting en introductie
 • bijeenkomsten (online)
 • begeleiding naar zelfstandige sessies
 • borging van het traject

Na het traject zijn de deelnemers in staat om zelf op professionele wijze vorm te geven aan hun eigen werkzaamheden en werkomstandigheden.

Workshop intervisie

Kennismaken met Intervisie? WERKENDEMENSEN verzorgt workshops, waarin wordt aangeven hoe een organisatie intervisie kan inzetten. We laten zien hoe studiedagen kunnen worden ingevuld en kennis op een andere manier kan worden gedeeld.

Deelnemers aan de workshop beoordelen in de workshop hun eigen werkzaamheden.

De workshop start met een inleiding over het wezen en nut van intervisie. Daarop volgen twee sessies in groepen van zes tot negen personen. Hierin worden de verschillende rollen binnen de intervisiegroepen verdeeld. De trainer zal bij elke groep aansluiten en het proces beoordelen en daar waar nodig bijsturen.

WERKENDEMENSEN leidt ook intervisiebegeleiders op

 

Incompany

De Incompany training is gericht op die organisaties die intervisie breed wil gaan toepassen in diverse lagen binnen de eigen organisatie.
Hiervoor is er de mogelijkheid medewerkers te trainen om op een enthousiaste en professionele wijze intervisiegroep(en) op te starten en te coachen binnen de organisatie.
 
Onder begeleiding van de trainer wordt er tijdens de lesbijeenkomsten door de deelnemers geoefend en gewerkt vanuit de roulerende rol als intervisiebegeleider en met een roulerende professionele casuïstiek inbreng.
De trainingsmap biedt veel ondersteuning in het theoretische- en praktische leerproces. Het opstarten en begeleiden van intervisiegroepen in de organisatie is een onderdeel gedurende deze Incompany training. Tussentijdse reflectie geeft helderheid over het leerproces en de voortgang van de interne (team) intervisie.
 

Open lesgroep

De training (open inschrijving lesgroepen) tot intervisiebegeleider is gericht op die vrouw of man die wil leren om op een enthousiaste en professionele wijze intervisiegroep(en) op te starten en te begeleiden.
Binnen de open lesgroep ga je onder leiding van de trainer aan de slag met verschillende methodieken binnen intervisie. Hierin leer je wat belangrijk is al begeleider binnen een intervisiegroep, wanneer grijp je in en wanneer laat je de groep los?
 
De training intervisiebegeleider
De training heeft 3 lesdagen en steeds met een periode van enkele weken tussen de lesdagen, dit voor terugkoppeling praktijkervaringen en verdieping professioneel leerproces.
 
De training map geeft vele handvatten en bevat 8 intervisie methodieken die praktisch toepasbaar zijn.
Lesuren: 21 uur klassikaal + thuis zelfstudie 10 uur.
 
Training is inclusief
Trainingsmap (print en pdf versie) en aanvullende materiaal, met heerlijke lunch, koffie / thee / water.
 
Annulering voorwaarden
1 maand voor de start 75% refund  /  14 dagen voor de start 25% refund /niet aanwezig bij de start 0% refund.
 
De training wordt afgesloten met een certificaat, na het volgen van alle 3 de lesdagen en behaalde vaardigheden.
 
 

Prijzen begeleide intervisie en workshops

Voor elke aanvraag zullen we een offerte op maat opstellen. Hieronder vindt u de richtprijzen voor begeleide intervisie, workshops en trainingen.

Begeleide intervisie sessie van 1.5 uur € 365,-
  sessie van 2 uur € 475,-
Workshop per dagdeel en per trainer € 695,-
  per werkdag en per trainer €1250,-
Training intervisiebegeleider incompany op maat
Open lesgroep intervisiebegeleider per deelnemer €1095,-

N.B. bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten (€0,35/km)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram