Intervisie

Intervisie 1

Deskundigheid en kwaliteit verbeteren - begeleiding, trainingen en workshops

Intervisie is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen personen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Doel is de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De professionele ontwikkeling van de deelnemers staat daarbij centraal. Elke sessie voorziet de deelnemers van handvatten die ze direct kunnen toepassen in de praktijk. Door frequente sessies zorgen organisaties dat de teamontwikkeling geborgd blijft. Dit is de investering in intervisie meer dan waard.

Onderwerpen die tijdens een intervisietraject aan bod kunnen komen zijn:

 • de persoonlijke functie en het functioneren
 • samenwerking met collega’s, cliënten of leidinggevenden
 • verdieping in successen en succesfactoren
 • vraagstukken rondom werkzaamheden 
 • belemmerende emoties en gedrag
 • verandering en ontwikkeling van de organisatie

Medewerkers ontwikkelen:

 • inzicht in eigen blinde vlekken
 • reflecterend vermogen, zowel persoonlijk als binnen het team
 • inzicht in competenties en valkuilen
 • inzicht in zienswijze van collega’s

Gelijkwaardigheid

Intervisie van WerkendeMensen vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Voorwaarde is dat teamleden een vergelijkbare functie en hiërarchische positie hebben. Het accent ligt op het ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers en het eigen maken van de verschillende methodes. De deelnemers komen sneller tot inzichten gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Intervisie versterkt het lerend vermogen van het team en de organisatie in een veilige setting.

Veilige setting

De intervisiebegeleider blijft in de meta-positie. Dit houdt in dat wij de sessies begeleiden met een helikopterview. Wij bewaken het proces vanuit objectief perspectief. WerkendeMensen ondersteunt de deelnemers en bewaakt de afgesproken veiligheid binnen de groep. Het gevoel dat je elkaar kunt vertrouwen is cruciaal voor een veilig werkklimaat. 

De rol die de intervisiebegeleider daarbij speelt:

 • bieden van gespreksruimte. 
 • waken over wederzijds respect en rust 
 • stimuleren tot actieve deelname 
 • leiden van gesprekken 
 • ondersteunen en motiveren 
 • monitoren van de tijdsplanning

Aanbod intervisie

Begeleide intervisie

WerkendeMensen begeleidt teams tijdens intervisiesessies. Herhaalde intervisie (4-6 sessies op jaarbasis) zorgen voor de borging van de professionele ontwikkeling van deze teams.  De teamleden bereiden zich voor met casuïstiek. Door middel van een vooraf verstrekte hand-out, krijgen deelnemers inzicht in het proces en weten zij hoe ze een geschikte casus kunnen inbrengen. 

Workshop intervisie

WerkendeMensen verzorgt workshops waarin inzicht wordt geboden hoe een organisatie intervisie kan inzetten. We laten zien hoe interne studiedagen kunnen worden ingevuld en hoe kennis op een andere manier kan worden gedeeld. Wij gebruiken hiervoor het Kernmodel voor en staan stil bij positieve werkervaringen door de Succesmethode te belichten. 

 • Het Kernmodel is een basismodel waarbij er een werkgerelateerde uitdaging of probleem wordt uitgediept door de deelnemers d.m.v. het volgen van vaste stappen. 
 • De Succesmethode is een vorm die een behaald werkgerelateerd succes van een deelnemer doorgrondt d.m.v. een analyse die door de deelnemers volgens vaste stappen worden gerealiseerd. Dit model is gebaseerd op ‘appreciative inquiry’ oftwel ‘waarderend onderzoek’.

Cursussen intervisiebegeleider

WerkendeMensen leidt ook intervisiebegeleiders en intervisiegroepen op. Dat kan via de Incompany Cursus of de Open Lesgroep Cursus. Na een intervisietraject zijn de deelnemers zelf in staat op professionele wijze vorm te geven aan hun eigen traject.

 • Incompany
  Cursus De Incompany training is gericht op organisaties die intervisie breed willen toepassen op verschillende organisatieniveaus. We trainen medewerkers in het opzetten van de basis en in het begeleiden van intervisiegroepen. De hand-out van WerkendeMensen ondersteunt het theoretische- en praktische leerproces.
 • Open Lesgroep Cursus
  De Open Lesgroep training is gericht op personen die willen leren hoe je op professionele wijze intervisiegroepen opzet in de basis en begeleidt. Dit gebeurt aan de hand van verschillende intervisiemethodieken die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Binnen een open lesgroep ga je onder leiding van de trainer direct aan de slag. Je leert welke rol en functie je hebt als intervisiebegeleider, wanneer je moet ingrijpen en wanneer je een groep moet loslaten.

Cursusduur: 3 dagen
- met tussenpozen voor terugkoppeling van praktijkervaringen
  en verdieping van het leerproces.

Lesuren: 21 uur klassikaal en 10 uur zelfstudie.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Tarieven

Voor elke aanvraag zullen we een offerte op maat opstellen. Hieronder staan richtprijzen voor onze begeleide intervisie, workshops en trainingen. → Elke offerte is maatwerk. 
Richtprijzen voor begeleide intervisie, workshops en trainingen zijn:

 Begeleide intervisie  sessie van 1,5 uur  max. 8 deelnemers per groep € 365,- 
   sessie van 2 uur  max. 8 deelnemers per groep € 475,- 
 Workshop  per dagdeel en per trainer

 tot 20 deelnemers: 1 trainer
 v.a. 20 deelnemers: 2 trainers

€ 795,- 
   per werkdag en per trainer

 tot 20 deelnemers: 1 trainer
 v.a. 20 deelnemers: 2 trainers

€ 1.400,- 
 Incompany Cursus  Incompany

 max. 5 deelnemers per groep

op maat
 Open Lesgroep Cursus  per deelnemer à 3 lesdagen

 max. 5 deelnemers per groep

€ 1.095,- 

*exclusief BTW en reiskosten (€0,35/km)
Voor intervisie of workshops in de weekenden en/of avonden geldt een toeslag.

Interesse? Neem contact op met WerkendeMensen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram