Webinar RIE voor Dummies

WERKENDEMENSEN  grijpt de Week van de RI&E (21 t/m 25 september) aan om de webinar RI&E voor Dummies te organiseren over de noodzaak van een risico inventarisatie en evaluatie. MKB-ondernemers kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via wouter@werkendemensen.nl.

De webinar geeft antwoord op vragen als:

In RI&E voor Dummies legt Wouter Koppelaar, veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN de basisiprincipes van de RI&E uit.

Bedrijven met personeel zijn verplicht hun RI&E op orde te hebben ter bevordering van veilig en gezond werken. De praktijk wijst uit dat MKB bedrijven hierin tekortschieten.

Strenge RI&E controles

Wouter: 'Het ontbreken van een RI&E kan een ondernemer duur komen te staan. Er hangen boetes in de lucht of erger, het werk kan worden stilgelegd. Zorg er als ondernemers dus voor dat je een up-to-date RI&E hebt.' 

De Inspectie SZW controleert streng op de aanwezigheid van een RI&E, die vooral door kleine organisaties niet altijd wordt nageleefd. De inspectie mag direct een boete opleggen als een organisatie geen RI&E heeft. En die bedragen zijn niet mals.

Volg de webinar RI&E en ontvang de gratis whitepaper

In de onze Webinar RI&E voor Dummies  bespreken we alle zaken waar je als ondernemer direct zelf mee aan de slag kunt. Alle deelnemer ontvangen na afloop de whitepaper 'RI&E voor Dummies'

Gratis onderzoek

Daarnaast plannen we voor elke deelnemer twee gratis opvolg acties in. We komen dan bij je langs en onderzoeken wat er in je onderneming moet gebeuren om de inspectie voor te zijn. 

De Webinar duurt een half uur .

Datum: vrijdag 25 september

Aanvang: 10.00 uur

Aanmelden: wouter@werkendemensen.nl

Bij aanmelding ontvang je direct een bevestiging in je mailbox met bijbehorende link voor de webinar.

Week van de RI&E

Lees:
Risico Inventarisatie houdt je bedrijf fit en gezond

Veilig werken? Breng de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op ordewebinar

Risico Inventarisatie bevordert veilig werken

Bedrijven met personeel zijn verplicht hun Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde te hebben ter bevordering van veilig en gezond werken. De praktijk wijst uit dat MKB bedrijven hierin tekort schieten.

Daardoor missen ze de basis voor een wettelijke verplichting die de RI&E met zich meebrengt. Ook ontbreekt het bij kleine MKB bedrijven aan ongevallenrapportages en toolboxen waarmee de veiligheid voor personeel geborgd kan worden. De kans op uitval door bedrijfsongevallen is hierdoor groter, terwijl het juist voor MKB bedrijven moeilijk is om personeelsuitval op te vangen. Via WERKENDEMENSEN kunnen kennis, advies en trainingen op het gebied van veiligheid worden ingekocht

RI&E verplichting nakomen

Wouter Koppelaar veiligheidskundige bij WERKENDEMENSEN: 'In elke branche zie je dat organisaties de RI&E verplichting niet nakomen waardoor onveilige situaties ontstaan. Met name de kleine MKB organisaties hebben  geen ruimte om een veiligheidsdeskundige in vaste dienst te nemen. De situatie verandert pas als daarvoor  de financiële mogelijkheden vrij komen of deskundigheid wordt ingehuurd.'

Veel ondernemers doen waar ze goed in zijn en waar ze hun geld mee kunnen verdienen. Daar ligt de kennis van de ondernemer. Rond Arbozaken is die kennis vaak niet of onvoldoende aanwezig. Wouter: 'Alle werkgevers geven aan dat ze veilig werken belangrijk vinden. Maar als je doorvraagt, weten ze niet hoe ze hier vorm aan moeten geven. Onwetendheid speelt een rol.'

Rendement

Met zijn kennis en ervaring opgedaan op de werkvloer en als leidinggevende van grote groepen verwerft Wouter als veiligheidskundige op pragmatische wijze inzicht in waar en welke zaken en processen mislopen in een organisatie. Hij zorgt ervoor dat processen die geïmplementeerd moeten worden zoveel mogelijk deel uit gaan maken van bestaande processen. De impact qua investering en tijd wordt minimaal gehouden, terwijl gewerkt wordt aan een zo groot mogelijk rendement.

GAP-analyse

Cruciaal voor de aanpak van veiligheidsissues is voor WERKENDEMENSEN de analyse van de hulpvraag. Waar schort het aan in een organisatie? Waar ligt de behoefte op het gebied van veiligheid? Een gedegen analyse wordt bereikt door samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan en door te vragen. Daarop volgt de GAP-analyse: wat is het einddoel en wat is er al aanwezig? Wat is daarvan bruikbaar en wat moet worden aangepast? Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en worden samen met de opdrachtgever afspraken gemaakt, waarbij de nodige evaluatiemomenten worden vastgelegd. 

Online consultancy

De dienstverlening van WERKENDEMENSEN verloopt zowel face-to-face als digitaal. Wouter: 'Sommige zaken moeten we 'live' op de werkvloer bekijken. We hebben in deze veranderende tijden via TEAMS diverse online intervisie sessies achter de rug. Als er duidelijke etiquette regels worden afgesproken en het intervisie model voor iedereen duidelijk is, verloopt online consultancy op rolletjes.'

'Online consultancy vormt geen belemmering voor een goed advies en implementatie. Online meetings zorgen ervoor dat afspraken efficiënter verlopen. Dit levert tijdwinst op. Ook het milieu-aspect speelt een rol. Er wordt niet van afspraak naar afspraak gereden. Dat komt het milieu en duurzaamheid ten goede.'

Wil je weten wat je organisatie mist op het gebied van veiligheid? Vraag vrijblijvend consultatiegesprek aan met WERKENDEMENSEN.

Neem contact op

Bewezen ervaring

WERKENDEMENSEN richt zich op het ondersteunen van de bedrijven om verzuim te voorkomen. Ons team bestaat uit professionals met bewezen ervaring, opgedaan in verschillende branches.
Naast consultancy op veiligheidskundig vlak kan WERKENDEMENSEN worden ingezet voor:

Lees ook:
Wie is veiligheidskundige Wouter Koppelaar?

Risico Inventarisatie houdt je bedrijf fit en gezond

Arboportal

productie The Content Room

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram