Coaching Tools

We maken gebruik van bewezen coaching tools om het volgende te realiseren: 

  • Meer zelfkennis en kennis over elkaar 
  • Inzicht in elkaars communicatie- en gedragsstijl, onbewuste drijfveren 
  • Inzicht in elkaars sterke eigenschappen en uitdagingen 
  • Inzicht in omgegaan met stressvolle situaties 
  • Ontdekken van gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden 
  • Ontdekken wat wel en (nog) niet werkt in de samenwerking 
  • Meer begrip, vertrouwen en acceptatie 
  • Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan 
  • Wat te doen met te behalen resultaten 
  • Meer werkplezier en energie

Voor wie
Teambuilding met behulp van onze coaching tools is geschikt voor teams - groot en klein - die elkaar beter willen leren kennen en de onderlinge samenwerking willen verbeteren.

KLiK-kompas

Coaching Tools 1Voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers is zicht nodig op de intrinsieke motivatie. Hiervoor is het KLiK-kompas door Kernenwijzer ontwikkeld. Het KLiK-kompas bestaat uit diverse lagen: de zoektocht naar de KLiK met jezelf en naar de KLiK met teamgenoten. Zo leert iemand zichzelf kennen en de ander beter te begrijpen. Daarop volgt inzicht in de voorkeuren van mensen die je begeleidt. Geleerd wordt hoe medewerkers aan wie leiding wordt gegeven kunnen worden ondersteund. Op deze manier wordt een beter samenspel gerealiseerd tussen de voorkeuren van medewerkers en het begeleidingsaanbod.

DISC

DiscHet DISC model brengt voorkeuren, skills, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. Is de medewerker mensgericht of meer taakgericht? Handelt de medewerker vanuit een introverte of extraverte voorkeur? DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISC de onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties. Teambuilding met DISC heeft een interactief karakter door middel van actieve en speelse werkvormen om met elkaar in gesprek te gaan en om het team een spiegel voor te houden.

Drijfverenscan

DrijfverenDe drijfverenscan geeft inzicht in wat medewerkers motiveert. De scan is gebaseerd op zeven drijfveren: esthetisch, economisch, individueel, invloed, sociaal, traditioneel en intellectueel. Het gaat niet om goed of fout. Drijfveren geven richting aan gedrag en dat is in verschillende situaties meer of minder effectief.
De drijfverenscan leidt tot een persoonlijk drijfverenprofiel. Dat profiel geeft samen met de DISC-score een beeld van gedrag en de reden daarachter. Vul je de test als team in, dan ontstaat inzicht in onderlinge verhoudingen en de mogelijkheden om van elkaar te leren. Dit is een zeer nuttige tool om het gesprek aan te gaan binnen teams.

Tarieven

 Persoonskenmerken  profielen per stuk / persoon
 - KLiK € 75,-
 - DISC € 100,-
 - Drijfverenscan € 100,-

Per profiel vindt er altijd een 1-1 gesprek met de medewerker plaats. Hierbij wordt de analyse van het profiel besproken. Deze kosten worden in de offerte op maat gespecificeerd. De DISC en Drijfverenscan kunnen ook gecombineerd worden afgenomen. 

Interesse? Neem contact op met WerkendeMensen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram