CRKBO

CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke. WerkendeMensen is in bezit van dit kwaliteitskeurmerk.

WerkendeMensen staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria en biedt daardoor voordelen voor deelnemers van trainingen.

De voordelen:

  • Kwaliteit: Een geregistreerde CRKBO instelling biedt hoogwaardige kwaliteit van onderwijs en training. WerkendeMensen wordt regelmatig getoetst op de kwaliteit het onderwijs die wij bieden. Klanten kunnen er dus op vertrouwen dat zij onderwijs en training van hoge kwaliteit krijgen.
  • Erkenning: Het volgen van een opleiding of training bij een geregistreerde CRKBO instelling wordt erkend door werkgevers en andere onderwijsinstellingen. Dit kan voordelen bieden bij sollicitaties of bij het verder vervolgen van een opleiding.
  • Zekerheid: Klanten van WerkendeMensen hebben de zekerheid dat wij aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen en onze trainingen van goede kwaliteit zijn. Een geregistreerde instelling biedt tevens meer zekerheid door o.a. het naleven van een klachtenregeling.
  • Belastingvoordeel: Beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van de heffing van BTW als ze als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Hieronder vallen onder andere de officiële (V)MBO-, HBO-, en WO-opleidingen.

Een niet-wettelijk erkende beroepsopleiding kan toch voor vrijstelling in aanmerking komen als ze wordt aangeboden door een instelling die ingeschreven is in het CRKBO. Hierdoor kunnen klanten besparen op de kosten van hun opleiding of training bij WerkendeMensen.  Een BTW-vrijstelling kan van toepassing zijn voor instellingen of personen die geen BTW kunnen verrekenen. Dit kan zijn omdat zij van BTW zijn vrijgesteld (bijvoorbeeld zorginstellingen), of omdat ze eindafnemer (privé personen) zijn. Vragen over deze vrijstelling? Neem contact op met de belastingdienst of accountant/boekhouder voor meer informatie.

CRKBO Geregistreerde Instelling
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram