Klachtenprocedure WerkendeMensen B.V.

WerkendeMensen B.V. streeft ernaar dat elke vraag of opmerking in onderling overleg opgelost kan worden. Toch kan het gebeuren dat u een officiële klacht in wilt dienen. Wij nemen elke klacht serieus en onderzoeken dit zorgvuldig, met als doel uw vertrouwen te herstellen en met elkaar tot een passende oplossing te komen. 

De procedure

  • De klacht dient schriftelijk gemeld te worden via het contactformulier op deze pagina van WerkendeMensen B.V. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld en wij garanderen een discrete behandeling hiervan.
  • WerkendeMensen B.V.  geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. 
  • WerkendeMensen B.V. zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal WerkendeMensen B.V. dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt. 
  • Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door WerkendeMensen B.V. dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. Dit wordt ‘mediation’ genoemd. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot deze mediator. Karian Inpijn van KiC mediation te Nijmegen. Zij doet uitspraak na alle partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door WerkendeMensen B.V. z.s.m. afgehandeld.
  • De klacht wordt intern geregistreerd binnen WerkendeMensen B.V. en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

Klachtenformulier

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram